Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 5/2000

Spis treści / Contents

Kliniczne aspekty zastosowania nowych bezfreonowych nośników i teorii drobnych cząstek aerozoli
Clinical aspects of new non-chlorofluorocarbon propellants and extrafine aerosol theory
Jerzy Alkiewicz - s. 3-6
Nowe spojrzenie na klasyczne metody generacji aerozoli
New look at classic aerosol generation methods
Jerzy Alkiewicz - s. 7-10
Leki roślinne w leczeniu wybranych schorzeń dróg oddechowych
Plant drugs in the management of some respiratory tract diseases
Maria Makowska, Jerzy Alkiewicz - s. 11-13
Fizjoterapia u dzieci chorych na mukowiscydozę
Physiotherapy in children with cystic fibrosis
Kazimiera Małolepsza - s. 14-16
Zapalenia płuc o ciężkim przebiegu u dzieci – charakterystyka kliniczna, powikłania i odległe następstwa
Severe course pneumonia in children – clinical characteristics, complications and late consequences
Zdzisława Kycler, Katarzyna Olejniczak, Anna Bręborowicz, Jerzy Alkiewicz, Urszula Bugaj - s. 17-22
Ocena częstości występowania chorób układu oddechowego i chorób alergicznych u dzieci szkolnych w Trzciance
Assessment of the incidence of respiratory and allergic diseases in school children in Trzcianka
Zdzisława Kycler, Agnieszka Korytowska, Magdalena Kościsz, Jerzy Alkiewicz, Anna Bręborowicz - s. 23-27
Mukowiscydoza – wybrane problemy diagnostyczne
Cystic fibrosis – selected diagnostic problems
Anna Popiel, Jerzy Alkiewicz - s. 28-34
Wczesna interwencja w mukowiscydozie u niemowląt
Early intervention in cystic fibrosis in infants
Aleksandra Światły - s. 35-39
Astma trudna u dzieci – definicja, problemy diagnostyczne i leczenie
Difficult asthma in children – definition, diagnostic problems, treatment
Anna Bręborowicz - s. 41-46
Bezpieczeństwo leczenia glikortykosteroidami wziewnymi w astmie dziecięcej
Safety of treatment with inhalatory glucocorticosteroids in childhood asthma
Anna Bręborowicz - s. 47-51