Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 1/2002

Spis treści / Contents

Acrodermatitis Enteropathica w świetle wieloletnich obserwacji*
Long lasting observations of patient with Acrodermatitis Enteropathica
Danuta Rosińska-Borkowska, Aldona Ceregra, Anna Chrupek-Gozdek - s. 7-11
Zespół Sweeta u 13-letniej dziewczynki
Case of Sweet syndrome in 13-year old girl
Danuta Rosińska-Borkowska, Magdalena Ciupińska, Kazimierz Kalbarczyk - s. 12-14
Leczenie atopowego zapalenia skóry u dzieci
Treatments of atopic dermatitis in children
Marta Wysocka - s. 15-21
Problem suchej skóry i jej pielęgnacji u dzieci
Dry skin and nursing in children
Monika Serafin, Danuta Rosińska-Borkowska - s. 22-25
Wpływ promieniowania słonecznego na skórę dzieci i sposoby ochrony przed jego szkodliwym działaniem
The impact of solar radiation on skin of the children and the means of protection against the harm
Monika Serafin, Danuta Rosińska-Borkowska - s. 26-30