Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 1/2003

Spis treści / Contents

Przeciwciała przeciwko komórkom okładzinowym u zakażonych Helicobacter pylori z zapaleniem błony śluzowej żołądka
Anti-parietal cell antibodies in Helicobacter pylori associated gastritis
Elżbieta Maciorkowska, Maciej Kaczmarski, Katarzyna Kondej-Muszyńska, Andrzej Kemona, Izabela Roszko, Justyna Cieśla, Agata Zielińska - s. 4-8
Łysienie plackowate i bielactwo u dzieci, a rola patogenetyczna procesu autoimmunologicznego
Role of autoimmune mechanisms in the development of alopecia areata and vitiligo in children
Elżbieta Maciorkowska, Maciej Kaczmarski, Katarzyna Kondej-Muszyńska, Mirosława Pietruczuk, Bożena Nowowiejska, Izabela Roszko, Justyna Cieśla, Agata Zielińska - s. 9-16
Cukrzyca insulinozależna typu 1 i autoimmunologiczne choroby tarczycy u dzieci
The insulindependent diabets mellitus typ I and autoimmunological thyroid diseases in children
Leszek Szewczyk, Iwona Beń-Skowronek - s. 17-19
Autoimmunizacyjny zespół limfoproliferacyjny u chłopca z mutacją genu Fas/CD95
Autoimmune lymphoproliferative syndrome in boy with gene Fas/CD95 mutation
Małgorzata Pac, Ewa Bernatowska, Janina Piotrowska-Jastrzębska - s. 20-23
Miastenia dziecięca
Myastenia in children
Barbara Ryniewicz - s. 24-26
Leczenie cyklosporyną pacjentów z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby – doświadczenia własne
Cyclosporine treatment in patient with autoimmune hepatitis – single center experience
Małgorzata Woźniak, Marek Woynarowski, Jerzy Socha, Barbara Muszyńska - s. 27-29
Zmiany w układzie krążenia u dzieci z kłębuszkowym zapaleniem nerek
Cardiovascular manifestations in children with glomerulonephritis
Aldona Siwińska, Waldemar Bobkowski, Jacek Zachwieja, Małgorzata Piątkowska-Kopczyk, Janusz Maciejewski - s. 30-35
Uogólniony proces zapalny o wielonarządowej manifestacji u pacjentki z hipercynkemią i wysokim stężeniem kompleksu kalprotektyny w surowicy
Generalised inflammatory process with multiorgan manifestation in patient with hyperzincaemia and high concentration of calprotectin complex in serum
Beata Wolska-Kuśnierz, Małgorzata Pac, Ewa Pietraszek, Piotr Socha, Barry Sampson, Barbara E. Golden, Ewa Bernatowska, Janina Piotrowska-Jastrzębska - s. 36-40
Autoimmunizacja i nadwrażliwość u dzieci z niedoborami odporności
Autoimmunity and hypersensitivity in children with immunodeficiencies
Ewa Bernatowska, Małgorzata Pac, Barbara Pietrucha, Bożena Mikołuć, Maciej Jędrzejczyk, Marek Migdał, Janina Piotrowska-Jastrzębska, Beata Wolska-Kuśnierz - s. 41-44
Znaczenie diagnostyczne przeciwciał przeciwgranulocytarnych cytoplazmatycznych w schorzeniach autoimmunologicznych ze szczególnym uwzględnieniem chorób wątroby
Diagnostic value of the anti-neutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) in autoimmune disease
Joanna Cielecka-Kuszyk, Małgorzata Woźniak, Joanna Pawłowska, Irena Jankowska, Maria Zegadło-Mylik - s. 45-47
Cukrzyca typu 1 u dzieci, a inne choroby o podłożu autoimmunologicznym
Type 1 diabetes in children and other autoimmunological diseases
Elżbieta Piontek, Daniel Witkowski - s. 48-50
Autoimmunologiczne zapalenie wątroby po transplantacji wątroby
Autoimmune hepatitis (AIH) in children after liver transplantation
Joanna Pawłowska, Irena Jankowska, Mikołaj Teisseyre, Jerzy Socha - s. 51-53
Biegunka autoimmunologiczna
Autoimmune enteropathy
Katarzyna Popińska, Małgorzata Łyszkowska, Jarosław Kierkuś, Jerzy Socha - s. 54-55
Współistnienie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i innych chorób z autoagresji. Opis dwóch nastoletnich chłopców
Coexistence of ulcerative colitis and others autoagressive diseases. Report of 2. teenagers patients
Łukasz Kałużny, Brygida Targońska, Iwona Ignyś, Marian Krawczyński - s. 56-57
Celiakia – choroba o podłożu autoimmunologicznym
Coeliac disease – a disorder with autoimmunological background
Bożena Cukrowska - s. 58-61
Układ krążenia, a stan dermatologiczny u chorych z twardziną ograniczoną
Circulatory system and dermatological state in patients with localized scleroderma
Beata Bergler-Czop, Maria Dukalska, Władysław Rokicki, Grażyna Markiewicz-Łoskot, Anna Lis, Ligia Brzezińska-Wcisło, Teresa Bilewicz-Wyrozumska - s. 62-67
Ciężki przebieg kardiomiopatii rozstrzeniowej u 16-letniego chłopca z rozpoznanym zapaleniem wielomięśniowym
Severe Course śf Dilated Cardiomyopathy in 16-year-old Male Patient With Polymyositis
Jolanta Smoleńska-Petelenz, Ewa Borowicka, Władysław Rokicki, Ewa Gołba, Joanna Kohut, Teresa Bilewicz-Wyrozumska - s. 68-71
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego u dzieci po przeszczepieniu wątroby z powodu pierwotnego stwardniającego zapalenia dróg żółciowych – opis dwóch przypadków
Ulcerative colitis in children after liver transplantation due to sclerosing cholangitis – 2 case reports
Irena Jankowska, Joanna Pawłowska, Mikołaj Teisseyre, Józef Ryżko, Małgorzata Woźniak, Marek Woynarowski, Piotr Kaliciński, Andrzej Kamiński, Piotr Czubkowski, Joanna Kuszyk, Przemysław Kluge, Jerzy Socha - s. 72-75
Podstawy immunogenetyki w chorobach autoimmunologicznych u dzieci
Immunogenetic background of autoimmunologic diseases in children
Henryk W. Witas, Jerzy Bodalski - s. 76-80
Udział układu immunologicznego w patogenezie nieswoistych zapaleń jelit u dzieci
Immunological system in non-specyfic inflammatory bowel disease pathogenesis in children
Krystyna Grzybowska - s. 81-84
Algorytm postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w autoimmunologicznym zapaleniu wątroby u dzieci
Autoimmune hepatitis in children-diagnostic and therapeutic procedures
Małgorzata Woźniak, Marek Woynarowski, Jerzy Socha - s. 85-90
Zjawiska immunologiczne w autoagresyjnym zapaleniu wątroby (AIH)
Immunological fenomena in autoimmune hepatitis (AIH)
Jacek Michałkiewicz, Danuta Dzierżanowska - s. 91-94
Choroby tkanki łącznej w wieku rozwojowym – problemy diagnostyczne
Connective tissue disease in childhood – diagnostic problem
Anna M. Romicka - s. 95-98
Wpływ leczenia 5ASA na wykładniki stresu oksydacyjnego u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita grubego
The influence of treatment with 5-ASA on oxidantive stress exponents in children with inflammatory bowel disease
Iwona Ignyś, Hanna Krauss, Waldemar Malewski, Przemysław Sosnowski, Marian Krawczyński - s. 99-103
Podstawy immunologiczne patogennych polekowych reakcji odpornościowych w wątrobie
Immunological basis of pathogenic actions of drugs in the liver
Jacek Michałkiewicz, Danuta Dzierżanowska - s. 104-105