Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 4/2005

Spis treści / Contents

Okołoporodowe zakażenia noworodków wywołane przez wirus opryszczki pospolitej (HSV – Herpes Simplex Virus) – obraz kliniczny, rozpoznanie i postępowanie terapeutyczne
Perinatal Herpes Simplex Virus infections in the neonatal patients – clinical manifestation, diagnosis and management
Anna Majewska, Ewa Krawczyk, Beata Cieśluk, Mirosław Łuczak - s. 118-122
Utrata wanadu i rubidu u chorego z naczyniakiem limfatycznym – opis przypadku
Leakage of vanadium and rubidium in a patient with lymphangioma – case report
Kamil Hozyasz, Marcin Wojciechowski, Ewa Bulska, Andrzej Milanowski - s. 123-124
Ciężkie ostre zaburzenie stanu odżywienia u 4-tygodniowego chłopca
Severe malnutrition in breastfed 4-week neonate
Adam J. Sybilski - s. 125-127
Zanieczyszczające pierwiastki w butelkowanych niegazowanych wodach
Chemical contaminants in bottled still waters
Kamil K. Hozyasz, Anna Ruszczyńska, Ewa Bulska - s. 128-130
Alergia na roztocze kurzu domowego
House dust mite allergy
Dorota Przybysz - s. 131-132