Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 4/2005, s. 123-124
Kamil Hozyasz1, Marcin Wojciechowski2, Ewa Bulska2, Andrzej Milanowski1
Utrata wanadu i rubidu u chorego z naczyniakiem limfatycznym – opis przypadku
Leakage of vanadium and rubidium in a patient with lymphangioma – case report
1z Kliniki Pediatrii Instytutu Matki i Dziecka Warszawa
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. A. Milanowski 2z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Streszczenie
Very limited information is available on homeostasis and the essentiality of vanadium (V) and rubidium (Rb) for humans. 12 years old boy with a high leakage of V and Rb with lymph (~100mL – 3000mL per day) was presented. Serum concentration of V was in norm and concentration of Rb was lowered. Daily urinary excretion of V was reduced comparing to healthy children, but not of Rb. We conclude that probably regulation of urinary excretion of some ultratrace elements may play important role in their homeostasis.
Słowa kluczowe: trace elements, vanadium, rubidium, lymph, serum.
Wanad i rubid należą do niezbędnych ultraśladowych pierwiastków (1). Niedobory wanadu u zwierząt powodują uszkodzenia układu kostno-stawowego, drgawki, hipotyreozę i zaburzenia reprodukcji (1, 2, 3). U ludzi pierwiastek ten wywiera korzystny wpływ na homeostazę glukozy (4). Badania doświadczalne wykazały oddziaływanie wanadu na ekspresję genów dla m.in. TNF-a, interleukiny IL-8, kinazy białkowej aktywowanej przez mitogeny (MAPK) i białka p53 (3). Niedobory rubidu skutkują zmniejszeniem apetytu oraz upośledzeniem rozwoju somatycznego (2). Podczas badań doświadczalnych obserwowano wzajemne oddziaływanie rubidu i TNF-a (5). W etiopatogenezie naczyniaków limfatycznych odgrywają rolę zaburzenia regulacji wydzielania interleukin oraz indukującego apoptozę TNF-a.
W piśmiennictwie nieliczne są doniesienia dotyczące homeostazy ultraśladowych pierwiastków u ludzi. Celem pracy jest przedstawienie chorego tracącego duże ilości wanadu i rubidu z chłonką.
OPIS PRZYPADKU
Dwunastoletni chłopiec z rozległym naczyniakiem limfatycznym w klatce piersiowej, jamie brzusznej oraz skórze okolicy podbrzusza i worka mosznowego był hospitalizowany w Klinice Pediatrii IMiD przez 6 tygodni. Od 7 roku życia pozostawał pod opieką onkologów z powodu powiększającego się naczyniaka limfatycznego. Wdrażane leczenie cytostatykami oraz interferonem alfa-2b (Intron A) nie powodowało trwałej poprawy. Przyjęty do Kliniki z powodu zaburzeń w zakresie gospodarki sodowo-potasowej i wapniowej. Wysokość ciała 140 cm (wiek wzrostowy 11 lat), bez niedoborów masy ciała względem wysokości (m=36 kg). Po zastosowaniu diety wysokobiałkowej, niskopotasowej z dodatkową podażą chlorku sodu i wapnia stan ogólny chorego poprawił się. Przez patologiczne naczynia limfatyczne w skórze moszny ze zmiennym nasileniem wyciekała chłonka (od <100 mL/24h do 3000 mL/24h). Wyciek o podobnym nasileniu, według relacji opiekunów dziecka, występował także przez kilkanaście miesięcy poprzedzających hospitalizację. W okresie względnego wyrównania metabolicznego trzykrotnie oznaczono stężenia wanadu i rubidu w surowicy krwi, moczu oraz wyciekającej chłonce. Do oznaczeń wanadu (51V), rubidu (85Rb) wykorzystano technikę spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS). Roztwory stosowane do rozcieńczania próbek oraz przygotowania wzorców do krzywej kalibrowania były wysokiej czystości: 65% HNO3 suprapure Merck (Niemcy), wielopierwiastkowy wzorzec firmy Merck (Niemcy), woda Mili-Q (Milipore, USA). Do oznaczeń wykorzystano spektrometr ICP MS Elan 6100 Perkin Elmer (Niemcy) wyposażony w rozpylacz typu Mainharda, kwarcową komorę mgielną Scota i niklowe stożki. Próbki surowicy, moczu i chłonki rozcieńczano dziesięciokrotnie przed pomiarem. Wykorzystano metodę krzywej kalibrowania. Granica wykrywalności (DL = x + 3s) dla 51V wynosiła 0,41 mg/L a dla 85Rb 0,01 mg/L.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Pediatria 4/2005
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria