Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 4/2005, s. 123-124
Kamil Hozyasz1, Marcin Wojciechowski2, Ewa Bulska2, Andrzej Milanowski1
Utrata wanadu i rubidu u chorego z naczyniakiem limfatycznym – opis przypadku
Leakage of vanadium and rubidium in a patient with lymphangioma – case report
1z Kliniki Pediatrii Instytutu Matki i Dziecka Warszawa
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. A. Milanowski 2z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Streszczenie
Very limited information is available on homeostasis and the essentiality of vanadium (V) and rubidium (Rb) for humans. 12 years old boy with a high leakage of V and Rb with lymph (~100mL – 3000mL per day) was presented. Serum concentration of V was in norm and concentration of Rb was lowered. Daily urinary excretion of V was reduced comparing to healthy children, but not of Rb. We conclude that probably regulation of urinary excretion of some ultratrace elements may play important role in their homeostasis.
Słowa kluczowe: trace elements, vanadium, rubidium, lymph, serum.
Wanad i rubid należą do niezbędnych ultraśladowych pierwiastków (1). Niedobory wanadu u zwierząt powodują uszkodzenia układu kostno-stawowego, drgawki, hipotyreozę i zaburzenia reprodukcji (1, 2, 3). U ludzi pierwiastek ten wywiera korzystny wpływ na homeostazę glukozy (4). Badania doświadczalne wykazały oddziaływanie wanadu na ekspresję genów dla m.in. TNF-a, interleukiny IL-8, kinazy białkowej aktywowanej przez mitogeny (MAPK) i białka p53 (3). Niedobory rubidu skutkują zmniejszeniem apetytu oraz upośledzeniem rozwoju somatycznego (2). Podczas badań doświadczalnych obserwowano wzajemne oddziaływanie rubidu i TNF-a (5). W etiopatogenezie naczyniaków limfatycznych odgrywają rolę zaburzenia regulacji wydzielania interleukin oraz indukującego apoptozę TNF-a.
W piśmiennictwie nieliczne są doniesienia dotyczące homeostazy ultraśladowych pierwiastków u ludzi. Celem pracy jest przedstawienie chorego tracącego duże ilości wanadu i rubidu z chłonką.
OPIS PRZYPADKU

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Nielsen FH.: How should dietary guidance be given for mineral elements with beneficial actions or suspected of being essential? J Nutr 1996; 126: 2377S-2385S. 2.Uthus EO, Seaborn CD.: Deliberations and evaluations of the approaches, endpoints, and paradigms for dietary recommendatios of other trace elements. J Nutr 1996; 126: 2452S-2459S. 3.Mukherjee B. et al.: Vanadium – an element of atypical biological significance. Toxicol Lett 2004; 150: 135-143. 4.Cusi K. et al.: Vanadyl sulfate improves hepatic and muscle isulin sentivity in type 2 diabetes. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86: 1410-1417. 5.El-Ani D. et al.: TNFalpha stimulated ATP-sensitive potassium channels and attenuated deoxyglucose and Ca uptake of H9c2 cardiomyocytes. Ann NY Acad Sci 2003; 1010: 716-720. 6.Hozyasz K, Ruszczyńska A.: Stężenia rubidu i wanadu u chorych na celiakię. Pediatr Współ Gastroenterol Hepatol Żyw Dzieci 2004; 6: 95. 7. Gołąbek B. i wsp.: Wydalanie pierwiastków śladowych w moczu u pacjentów z kamicą nerkową powstałą na podłożu samoistnej hiperkalciurii – badanie pilotażowe. Pediatr Pol 2004; 79: 691-694.
Nowa Pediatria 4/2005
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria