Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 3/2008

Spis treści / Contents

Choroba von Willebranda u dzieci
Von Willebrand disease in children
Anna Klukowska, Paweł Łaguna, Katarzyna Skrzypczyk-Smalisz, Renata Koziołek - s. 46-49
Czynniki neurotoksyczne w środowisku życia dzieci przyczyną zaburzeń rozwojowych w aspekcie autyzmu1)
Neurotoxic factors in the child´s environment as a reason for developmental disorders in autism
Joanna Kałużna-Czaplińska, Wioletta Grys, Jacek Rynkowski - s. 50-57
Ocena rozwoju dziecka w zamartwicy bladej
The evaluation of evolution the child with the asphyxy pale
Arkadiusz Ginter - s. 58-59