Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 2/2009

Spis treści / Contents

Ostre zatrucia u dzieci
Acute poisonings in children
Helena Ziółkowska - s. 39-49
Nefropatia IgA
IgA nephropathy
Małgorzata Mizerska-Wasiak - s. 50-55
Młodzieńcza nefropatia toczniowa – leczenie dożylne cyklofosfamidem (CYP)
Yuvenile lupus nephritis – intravenous cyclophosphamide (CYP) treatment
Hanna Szymanik-Grzelak, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska, Maria Roszkowska-Blaim - s. 56-62
Zespół hemolityczno-mocznicowy
Hemolytic – Uremic Syndrome
Dominika Adamczuk, Iwona Bieroza, Maria Roszkowska-Blaim - s. 63-67