Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 1/2010

Spis treści / Contents

Otyłość prosta u dzieci w wieku gimnazjalnym w świetle przeprowadzonych badań w mieście Rzeszowie i w Baszni Dolnej
Children's obesity at the age of grammar school based on research carried out in Rzeszow city and in Basznia Dolna
Daria Sawaryn, Emilia Kocjan – s. 2-14
Wiedza żywieniowa rodziców dzieci przedszkolnych z Nowego Sącza i okolic. Część 3. Bogate źródła składników mineralnych i witamin
Nutritional knowledge of parents of preschool children from nowy sącz and the vicinity. part 3. rich sources of minerals and vitamins
Sylwia Merkiel, Wojciech Chalcarz – s. 15-20
Napadowa zimna hemoglobinuria – analiza kliniczna 10 przypadków
Paroxysmal cold hemoglobinuria – 10 cases clinical analisis
Agata Sobocińska-Mirska, Anna Adamowicz-Salach, Michał Matysiak, Sydonia Gołębiowska-Staroszczyk, Katarzyna Albrecht-Stanisławska, Edyta Niewiadomska, Barbara Sopylo, Bogumiła Michalewska, Monika Pelc-Kłopotowska, Justyna Bednarz – s. 21-27
Profilaktyka stomatologiczna u dzieci
Dental prophylaxis in children
Milena Starczewska, Katarzyna Emerich – s. 28-31