Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 2/2016

Spis treści / Contents

LARYNGOLOGIA
Praca oryginalna
Original paper
Badania retrospektywne zakażeń Streptococcus pneumoniae u dzieci hospitalizowanych w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej WUM
Streptococcus pneumoniae infections in children hospitalised at the Department of Pediatric Otolaryngology Medical University of Warsaw: a retrospective study
Piotr Kwast, Lidia Zawadzka-Głos – s. 39-42
Opis przypadku
Case report
Problemy laryngologiczne występujące u dzieci z zespołem Downa
ENT problems among children with Down syndrome
Iwona Łapińska, Lidia Zawadzka-Głos – s. 43-46
KARDIOLOGIA
Opis przypadku
Case report
Ocena stężenia NT-proBNP w przebiegu idiopatycznego tętniczego nadciśnienia płucnego u 11-letniej dziewczynki
NT-proBNP concentration assessment in course of idiopathic arterial pulmonary hypertension in 11-year old girl
Halszka Kamińska, Jacek Skiendzielewski, Bożena Werner – s. 47-52
Praca poglądowa
Review paper
Zastosowanie peptydu natriuretycznego typu B w kardiologii dziecięcej oraz u dzieci bez patologii układu sercowo-naczyniowego
Utility of B-type natriuretic peptide in pediatric cardiology and in children without cardiovascular diseases
Jacek Skiendzielewski, Bożena Werner – s. 53-56
INNE PRACE
Opis przypadku
Case report
Zastosowanie radioterapii w gruczolakach przysadki u dzieci – opis trzech przypadków
Radiotherapy for pituitary adenomas in children – report of three cases
Marzanna Chojnacka, Anna Semaniak, Katarzyna Pędziwiatr, Anna Skowrońska-Gardas – s. 57-61
Praca poglądowa
Review paper
Ocena skuteczności rozciągania mięśni jako formy rehabilitacji młodych pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym – przegląd piśmiennictwa
Assessment of effectiveness of muscle stretching as a form of rehabilitation in young patients with cerebral palsy – a review
Jakub S. Gąsior, Piotr Jeleń, Mariusz Pawłowski, Paweł Ruszczuk, Marcin Bonikowski – s. 62-68