Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 4/1999

Spis treści / Contents

Wgląd do jamy ustnej
Insights into the mouth
- s. 3-8
Roczna ocena utrzymania laku Jonosit-Seal w zębach trzonowych i przedtrzonowych
The annual estimation of maintenance of Jonosit-Seal sealing wax in molar and premolar teeth
Grażyna Marczuk-Kolada, Barbara Szafrańska-Perkowska - s. 9-11
Wpływ zwyczajów żywieniowych dzieci na występowanie próchnicy zębów (badania pilotażowe)*
Children nutrition customs influence on caries incidence (initially studies)
Iwona Sobiech, Jadwiga Sobol-Kober, Aleksander Remiszewski, Piotr Sobiech - s. 12-14
Zawartość magnezu w szkliwie zębów stałych u dzieci z Białegostoku i Szczecina (badania in vitro)
Magnesium content in permament dental enamel in children from Bialystok and Szczecin (in vitro studies)
Krystyna Opalko, Ryta Łagocka, Grażyna Marczuk-Kolada, Wanda Stokowska - s. 15-17
PerioChip(r) – nowy lek wspomagający miejscowe leczenie zapalenia przyzębia dorosłych
PerioChip(r) – a new medicine supplying local treatment in adult periodontitis
Anna Grzegorczyk-Jaźwińska, Maciej Zaremba, Renata Górska - s. 18-20
AtridoxR – nowy preparat w leczeniu miejscowym zapalenia przyzębia dorosłych
AtridoxR – the new medicine in local treatment adult periodontitis
Anna Grzegorczyk-Jaźwińska, Maciej Zaremba, Renata Stawicka, Renata Górska - s. 21-22
Zespół endodontyczno-periodontalny w świetle piśmiennictwa
The endodontic-periodontic syndrom in the light of literature
Małgorzata Pawińska, Grażyna Tokajuk - s. 23-25
Postępowanie w niektórych stanach pourazowych zębów przednich u pacjentów w wieku rozwojowym
Treatment of selected post-traumatic conditions of anterior teeth in children
Magdalena Wochna-Sobańska - s. 26-29
Łuszczyca – molekularne aspekty zmian w błonie śluzowej jamy ustnej – przegląd piśmiennictwa
Psoriasis – molecular aspects of oral manifestations – the review of the literature
Katarzyna Kossowska, Jolanta Malec, Andrzej Wojtowicz - s. 30-34
Cytotoksyczność materiałów złożonych i pośrednich systemów wiążących na podstawie piśmiennictwa
Cytotoxicity of composite resin and dentine adhesive systems – a literature review
Marta Radziejewska - s. 35-39
Analiza wyników badań radiologicznych narządu żucia bezzębnych pacjentów
Masticatory system of edentulous potients in radiographic surveys
Hanna Markiewicz, Krystyna Rusiniak-Kubik, Jolanta Nawrocka-Furmanek, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Przemysław Szczyrek - s. 40-43
Najnowsze osiągnięcia techniki laserowej dla stomatologii
Laser dentistry – report from international exhibitions
Marek Bladowski - s. 44-46