Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 3/2002

Spis treści / Contents

Ocena stomatologicznej świadomości zdrowotnej dzieci
Oral health awareness of 12-year – old children in Łódź region in the light of dental questionnaire
Ewa Rybarczyk-Townsend - s. 107-111
Przyczyny występowania zaburzeń mineralizacji szkliwa zębów
General reasons for dental enamel mineralization disorders
Maria Wacińska-Drabińska, Jadwiga Janicha, Aleksander Remiszewski - s. 112-115
Wady szkliwa w zębach stałych u dzieci w wieku szkolnym
Enamel anomalies in permanent dentition of school children
Anna Sosnowska-Boroszko, Anna Gordon, Jolanta Siemińska, Aleksander Remiszewski, Jadwiga Janicha, Maria Wacińska-Drabińska, Anna Grzybowska, Adam Goliński, Agnieszka Wal, Małgorzata Piętowska, Faride Valipour Kolti, Halszka Boguszewska-Gutenbaum - s. 116-121
Stan narządu żucia kobiet w wieku 35-44 lat zatrudnionych w ZPC „SKAWA S.A.” w Wadowicach na podstawie liczby PUW i OHI-S
The status of masticatory system in women working in ZPC „SKAWA S.A.” in Wadowice basing on DMF number and CHI-S index
Leszek Ilewicz, Halina Kurek, Jan Rauch - s. 122-126
Związek masy kostnej żuchwy ze stanem mineralizacji szkieletu na podstawie piśmiennictwa
The relationship between mandibular bone mass and skeletal osteopenia/osteoporosis – a review
Bogna Drozdzowska, Mariusz Michno, Aleksandra Michno - s. 127-130
Aparat ortodontyczny elasto-aligner w leczeniu niektórych wad zgryzu. Opis przypadków
Orthodontic appliance – elasto-aligner in treatment of some malocclusing. Case report
Piotr Skomro - s. 131-134
Stomatologia zachowawcza w znieczuleniu ogólnym. Tryb ambulatoryjny. Błędy zespołu stomatologicznego
Dental surgery in general anaesthesia one day. dental surgery. operator errors
Marek Bladowski - s. 135-139
Udział onkogennych wirusów HPV w etiopatogenezie leukoplakii jamy ustnej – na podstawie piśmiennictwa
The role of HPV infection in etiopathogenesis of oral leukoplakia – based on the papers
Renata Stawicka-Wychowańska, Renata Górska - s. 140-142
Współczesne możliwości w diagnozowaniu aft nawracających (RAS)
Contemporary possibilites in the diagnostics of recurrent apthous stomatitis (RAS)
Maciej Nowak, Renata Górska, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek - s. 143-145
Laseroterapia biostymulacyjna a powikłania po przeszczepach podnabłonkowej tkanki łącznej
Biostimulation laserotherapy and the complications after connective tissue grafting
Marzena Dominiak, Tomasz Konopka - s. 146-150
Objawy zespołu Melkerssona-Rosenthala. Opis przypadku
Symptoms of Melkersson-Rosenthal syndrome. Report of one case
Anna Maria Wasilewska, Irena Kozak, Sylwia Małgorzata Słotwińska - s. 151-153
Badanie wpływu różnych stężeń chlorheksydyny na redukcję liczby bakterii w ślinie
The investigation of the influence of the different concentrations of chlorhexidine on the reduction of bacteria number in saliva
Elżbieta Pierzynowska, Janusz Popowski, Marta Drabarczyk-Nasińska, Małgorzata Kacprzak - s. 154-158