Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 3/2003

Spis treści / Contents

Dens invaginatus as endodontic problem – case report*
L.J. Pypeć, A. Bruzda-Zwiech - s. 107-110
Stan zdrowia jamy ustnej i stomatologiczne potrzeby lecznicze w badanej populacji dzieci z ryzykiem infekcyjnego zapalenia wsierdzia
Evaluation of oral health and needs for tooth treatment in children with risk of infective endocarditis
Dorota Olczak-Kowalczyk, Beata Bedra - s. 111-119
Ocena stanu narządu żucia u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z cukrzycą insulinozależną (1 typu)
Evaluation of masticatory organ status in children, adolescents and young adults with isulin-dependent diabetes mellitus (type 1)
Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Renata Milewska - s. 120-124
Ocena stanu zdrowotnego uzębienia dzieci w wieku przedszkolnym w Warszawie
Evaluation of the health status of dentition in the preschool children in Warsaw
Ewa Iwanicka-Frankowska, Joanna Kępa, Elżbieta Pierzynowska - s. 125-128
Oczekiwania estetyczne pacjentów ortodontycznych. Leczenie wielospecjalistyczne
Esthetic expectations of orthodontic patients. Multidisciplinary treatment
Joanna Janiszewska-Olszowska, Katarzyna Król, Barbara Wędrychowska-Szulc - s. 129-130
Ocena punktowej skali trudności wykonywania zabiegów z zakresu stomatologii zachowawczej w znieczuleniu ogólnym
Assesment of difficulty scale of the conservative dentistry procedures performed in general anaesthesia
Marek Bladowski - s. 131-143
Analiza potrzeb leczniczych w chorobach miazgi zębów mlecznych u dzieci zgłaszających się do Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego AM w Lublinie
The analysis of treatment needs in pulp diseases of milk teeth of the children treated in the Department of Paedodontics Medical University of Lublin
Jolanta Szymańska, Anna Piątkowska, Maria Mielnik-Błaszczak - s. 141-143
Periodontalne potrzeby lecznicze u osób z zespołem Turnera z różnymi aberracjami chromosomu X
Periodontal treatment needs in patients with Turner syndrome with varius aberration of chromosome X
Aida Kusiak, Jadwiga Sadlak-Nowicka, Janusz Limon - s. 144-147
Stan przyzębia i potrzeby profilaktyczno-lecznicze grupy osób dorosłych z regionu Warszawy
Periodontal status and preventive-therapeutic needs of the group of adults of the Warsaw region
Ewa Iwanicka-Frankowska, Maria Wierzbicka, Elżbieta Pierzynowska, Joanna Kępa - s. 148-151
Zastosowanie laserów w terapii chorób przyzębia – przegląd piśmiennictwa
The laser application in periodontal therapy – a literature review
Marcin Kacprzak - s. 152-154
Bakteriofagi i możliwości ich zastosowania w diagnostyce i terapii chorób przyzębia – przegląd literatury
Bacteriophages and their use possibilities in diagnostics and therapy of periodontital diseases – a literature review
Jan Kowalski - s. 155-156