Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 4/2003

Spis treści / Contents

Poszukiwanie naturalnych inhibitorów aktywności glukozylotransferaz paciorkowców zmiennych
Searching for natural substances inhibiting glucosyltransferases from mutans streptococci
Małgorzata Pleszczyńska, Adrian Wiater, Janusz Szczodrak, Teresa Bachanek - s. 163-167
Osteogenesis imperfecta – podstawy diagnostyczne i możliwości leczenia stomatologicznego
Osteogenesis imperfecta – diagnostic bases and possibilities of dental treatment
Izabela Sołtysiuk, Grażyna Marczuk-Kolada - s. 168-174
Problemy stomatologiczne u dzieci z chorobami nowotworowymi. Doświadczenia własne
Oral pathology in children harboring neoplastic disease. Own experience
Dorota Olczak-Kowalczyk, Danuta Perek, Marta Daszkiewicz, Barbara Adamowicz-Klepalska, Bożena Dembowska-Bagińska, Paweł Daszkiewicz - s. 175-179
Struktura potrzeb w zakresie leczenia próchnicy zębów i jej powikłań u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z cukrzycą 1 typu
The structure of caries and caries complications treatment needs in children, adolescents and young adults with type 1 diabetes mellitus
Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Renata Milewska - s. 180-184
Ocena stanu uzębienia oraz stomatologicznych potrzeb leczniczych dzieci łódzkich do lat 5
Appraisal of the state of dentition and the needs of dental care of children up to the age of 5 in the city of Lodz
Patrycja Proc, Renata Filipińska-Skąpska - s. 185-189
Stan uzębienia grupy osób dorosłych z regionu Warszawy
Dental health status of the group of adults of Warsaw region
Ewa Iwanicka-Frankowska, Maria Wierzbicka, Elżbieta Pierzynowska, Joanna Kępa - s. 190-194
Współczesne metody wybielania zębów z żywą miazgą – przegląd piśmiennictwa
Contemporary vital tooth whitening methods – a review
Anna Kwiatkowska, Izabela Strużycka, Agnieszka Mielczarek - s. 195-198
Ocena częstości występowania zmian o charakterze liszaja płaskiego wśród pacjentów przyjmujących leki beta-adrenolityczne
Prevalence of lichenoid-type lesions in patients receiving beta-adrenergic blockers
Olga Androsz, Filip Brzozowski, Magdalena Dragan, Ewa Grabowska - s. 199-203
Stan przyzębia i wybrane parametry śliny u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z cukrzycą insulinozależną
Periodontal status and some parameters of saliva in children, adolescents and young adults with insulin-dependent diabetes mellitus
Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Renata Milewska, Grażyna Marczuk-Kolada - s. 204-208
DNA probe enhances periodontal diagnostics
Jan Kowalski - s. 209-210
Suchość jamy ustnej – kserostomia – przyczyny, objawy, metody leczenia – przegląd piśmiennictwa
Xerostomy – dry mouth syndrome – ethiopathogenesis, symptoms, treatment methods – literature review
Marcin Pochwalski, Andrzej Wojtowicz - s. 211-216