Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 2/2004

Spis treści / Contents

Is a bacterial factor crucial in caries development of the youngest children?
Czy występowanie bakterii próchnicogennych ma wpływ na intensywność próchnicy u najmłodszych dzieci?
Patrycja Proc, Renata Filipińska-Skąpska, Magdalena Wochna-Sobańska - s. 51-55
Czynniki etiologiczne próchnicy w uzębieniu mlecznym dzieci w wieku 3 i 4 lat. Badania kliniczne i ankietowe*
Etiological factors of caries in deciduous children´s dentition at the age of 3 and 4. Clinical and questionnaire study
Iwona Sobiech, Piotr Sobiech, Aleksander Remiszewski, Krzysztof Poppe - s. 56-61
Zachowania związane ze zdrowiem jamy ustnej młodzieży w wieku 11-15 lat w Polsce i innych krajach oraz tendencje zmian w latach 1990-20021
Oral health behaviours among 11-15-year-old adolescents in Poland and other countries and trends between 1990-2002
Krystyna Komosińska, Barbara Woynarowska - s. 62-72
Ocena stanu uzębienia i stomatologicznych potrzeb leczniczych u dzieci w wieku 12 lat w Polsce w 2003 roku
Evaluation of the dental status and treatment needs of 12 year old children in Poland in 2003
Elżbieta Pierzynowska, Elżbieta Dybiżbańska, Marcin Zawadziński, Michał Ganowicz, Maria Wierzbicka - s. 73-79
Poziom wiedzy rodziców na temat stanu jamy ustnej dzieci
The level of parents knowledge abort their children´s prezent oral state
Aleksandra Rogalska, Katarzyna Zieleniewicz, Maciej Mikołajczyk, Jacek Pypeć - s. 80-82
Możliwości naprawcze i obronne miazgi w procesie próchnicowym – przegląd piśmiennictwa
Defensive and repair abilities of the pulp in carious process – a literature review
Joanna Łapińska, Ewa Dąbrowska, Wanda Stokowska - s. 83-86
Czy tlenek cynku z eugenolem jest nadal użyteczny w stomatologii dziecięcej?
Is the treatment with zinc oxide-eugenol indicated in Pediatric Dentistry?
Małgorzata Sudoł - s. 88-90
Kompleksowe leczenie uogólnionego agresywnego zapalenia przyzębia. Opis przypadku. Część II*
Complex treatment of the generalized aggressive periodontitis: a case report. Part II
Maciej Czerniuk, Małgorzata Nędzi-Góra, Renata Górska - s. 91-94
Występowanie w ślinie antagonisty receptora interleukiny 1 (IL-1 ra) u kobiet w ciąży z zapaleniem przyzębia
The saliva levels of IL-1 receptor antagonist in pregnant women with periodontitis
Sylwia Małgorzata Słotwińska, Robert Słotwiński, , Maria Dubielecka-Kittel, Marzanna Zaleska - s. 95-97
Cukrzyca i jej wpływ na chorobę przyzębia – na podstawie piśmiennictwa
Diabetes mellitus and it´s effects on periodontitis – based on the paper
Renata Stawicka-Wychowańska, Piotr Wychowański - s. 98-100