Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 1/2006

Spis treści / Contents

Zastosowanie badań ankietowych do oceny ryzyka próchnicy wczesnej u dzieci do trzeciego roku życia
Using questionnaires to assess the risk of early childhood caries
Dorota Stańczak-Sionek, Maria Szpringer-Nodzak, Aleksander Remiszewski - s. 3-10
Frekwencja i intensywność próchnicy u dzieci 6- i 12-letnich w województwie mazowieckim
Caries frequency and intensity in 6 and 12-years-old children in mazowieckie province
Konrad Małkiewicz, Joanna Kępa-Prokopienko, Elżbieta Jodkowska - s. 11-14
Urazowe uszkodzenia zębów u pacjentów zgłaszających się do Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Łodzi w latach 2000-2003
Traumatic dental injuries in patients presented for treatment at the departament of pediatric dentistry, medical university of Łódź
Aleksandra Hilt, Ewa Rybarczyk-Townsend, Renata Filipińska-Skąpska, Małgorzata Daszkowska, Magdalena Wochna-Sobańska - s. 15-18
Wpływ zastosowanego cementu adhezyjnego na siłę połączenia porcelany ze szkliwem – badania laboratoryjne
A laboratory evaluation of the influence of different adhesive cements on the bond strength between porcelain and enamel
Mariusz Pryliński, Marta Dyszkiewicz, Agata Prylińska, Honorata Limanowska-Shaw - s. 19-22
Stan i potrzeby stomatologiczne 18-letniej młodzieży z grupy szczególnego ryzyka
Dental status and requirements of the 18-year-olds from the special risk group
Franciszek Szatko, Maria Wierzbicka, Agnieszka Włostek, Anna Rabęda-Drobnik, Elżbieta Pierzynowska - s. 23-26
Ocena stanu uzębienia i stomatologicznych potrzeb leczniczych młodzieży w wieku 18 lat w Polsce w 2004 roku
Evaluation of the dental status and treatment needs of the 18-year-olds in Poland in 2004
Michał Ganowicz, Elżbieta Pierzynowska, Marcin Zawadziński, Izabela Strużycka, Ewa Iwanicka-Grzegorek, Franciszek Szatko, Elżbieta Dybiżbańska, Maria Wierzbicka, Elżbieta Jodkowska - s. 27-33
Możliwości transmisji drobnoustrojów próchnicotwórczych
Possibility of transmission of cariogenic bacteria
Izabela Strużycka, Marcin Aleksiński - s. 34-37
Wpływ upośledzonych mechanizmów odpornościowych oraz użytkowania uzupełnień protetycznych na rozwój zakażeń grzybiczych błony śluzowej jamy ustnej
The influence of immunological defective mechanisms and denture wearing on the oral candidiosis development
Marta Jaworska-Zaremba, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Magdalena Szumilak-Krogulec - s. 38-41
Wpływ czynników miejscowych i ogólnoustrojowych na stan kliniczny tkanek przyzębia. Opis dwóch przypadków
The influence of local and systemic factors on the clinical state of periodontal tissues. Report of two cases
Jan Kowalski, Magdalena Dragan - s. 42-46
Występowanie w ślinie inhibitorów cytokin u osób z przewlekłym i agresywnym zapaleniem przyzębia
The saliva levels of cytokines inhibitors in patients with chronic and aggressive periodontitis
Anna Maria Wasilewska, Sylwia Małgorzata Słotwińska, Robert Słotwiński, - s. 47-50
Antybiotykoterapia ogólnoustrojowa w periodontologii – na podstawie piśmiennictwa
Systemic Antibiotic Therapy in Periodontics – review of literature
Renata Górska, Jarosław Krajewski, Marcin Siemiątkowski - s. 51-58