Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 3/2009

Spis treści / Contents

Zmiany patologiczne w jamie ustnej u pacjentów poddanych terapii przeciwnowotworowej
Oral pathologic lesions in patients subjected to oncologic treatment
Monika Kozarzewska, Marta Daszkiewicz, Dorota Olczak-Kowalczyk, , Bożenna Dembowska-Bagińska - s. 59-63
Postępowanie stomatologiczne u dzieci poddanych terapii przeciwnowotworowej. Opis dwóch przypadków
Stomatological management of children undergoing anti-neoplasitc treatment. Report of two cases
Marta Daszkiewicz, Monika Kozarzewska, Dorota Olczak-Kowalczyk, , Ewa Krasuska-Sławińska, Iwona Daniluk, Ewa Święszkowska, Paweł Daszkiewicz - s. 64-67
Rozmieszczenie ubytków próchnicowych na poszczególnych powierzchniach zębów mlecznych u dzieci białostockich
Arrangement of caries cavities on the surfaces of primary teeth among Bialystok children
Barbara Szafrańska, Danuta Waszkiel - s. 68-73
Grzybica jamy ustnej, diagnostyka i leczenie
ORAL CANDIDIASIS, DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC METHODS
Maria Wacińska-Drabińska, Dorota Gajdzik-Plutecka, Dorota Olczak-Kowalczyk - s. 74-81
Dysplazja zębiny – opis jednostki chorobowej
DENTIN DYSPLASIA – DESCRIPTION OF DISEASE
Halszka Boguszewska-Gutenbaum, Anna Grzybowska, Jadwiga Janicha, Faride Valipour Kolti - s. 82-89
Selen – rola biologiczna, znaczenie w medycynie i stomatologii na podstawie piśmiennictwa
Se lenium – its role in biology, medicine and dentystry according to literature
Ewa Fitak, Leopold Wagner - s. 82-84
Biofilm – nowy sposób rozumienia mikrobiologii
Biofilm – a new understanding of the microbiology
Izabela Strużycka, Izabela Stępień - s. 85-89
Wpływ leczenia periodontologicznego na parametry przyzębia u pacjentów z zapaleniem przyzębia oraz z zapaleniem przyzębia i współistniejącą cukrzycą typu 2
Influence of periodontal treatment on periodontal state in patients with periodontitis and periodontitis and coexisting diabetes mellitus
Renata Stawicka-Wychowańska, Renata Górska - s. 90-94
Problem zwiększonej wrażliwości zębiny u pacjentów z chorobą przyzębia – przegląd piśmiennictwa
The problem of dentin hypersensitivity experienced by patients with periodontal diseases- review of literature
Renata Górska, Magdalena Napora, Małgorzata Nędzi-Góra - s. 95-98