Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 2/2011

Spis treści / Contents

Czy prawo pacjenta do intymności podczas udzielania świadczeń stomatologicznych jest przestrzegane przez lekarzy dentystów? Prawne aspekty związane z prawem pacjenta do intymności podczas udzielania świadczeń stomatologicznych w Polsce
Is the patient’s right to privacy respected in dental services? Legal aspects connected with the patient’s right to privacy in dental treatment in poland
Konrad Wroński, Roman Bocian, Adam Depta – s. 43-47
Wpływ preparatu Opalescence X-tra Boost na własności wybranych materiałów złożonych
The effect of Opalescence X-tra Boost on selected resin composite properties
Monika Adamczyk, Milena Magdziak, Karolina Majewska, Karolina Różycka, Agnieszka Mielczarek – s. 48-51
Ocena szczelności brzeżnej wypełnień zakładanych po aplikacji środków hamujących krwawienie dziąsłowe
The estimation of the marginal leakage of composite fillings after the application of gingival retraction agents
Dorota Przybyłowska, Marta Pawłowska, Agnieszka Mielczarek – s. 52-55
Znaczenie sposobu odżywiania w zapobieganiu chorobie próchnicowej u dzieci poniżej 3. roku życia
The meaning of nutrition in the prevention of early childhood caries
Adrianna Polewaczyk, Marta Plichta, Paulina Modzelewska, Magda Matyjaszczyk, Anna Turska-Szybka – s. 56-61
Zęby wrodzone i noworodkowe – przegląd piśmiennictwa
Natal and neonatal teeth – review of the literature
Krzysztof Owczarek, Maria Mielnik-Błaszczak – s. 63-67
Ochronne szyny nazębne w profilaktyce urazów zębów u dzieci i młodzieży. Przegląd piśmiennictwa i doświadczenia własne
Using mouthguards in prevention of orofacial injury in children and adolescents. Review of literature and own experiences
Wojciech Kowalczyk, Piotr Sobiech, Dorota Olczak-Kowalczyk, Rafał Jankowski – s. 68-72
Wybrane zagadnienia związane z wyrzynaniem zębów mlecznych
Selected issues of baby teething
Dorota Olczak-Kowalczyk, Halszka Boguszewska-Gutenbaum, Jadwiga Janicha, Anna Turska-Szybka – s. 73-76
Rzadki przypadek rozległego nadziąślaka zapalnego w żuchwie – opis przypadku
Giant inflammatory epulis of mandible – rare case report
Lidia Hryniewiecka, Wojciech Popowski, Andrzej Wojtowicz – s. 77-80
Przewlekłe zapalenie przyzębia a inhibitory cytokin
The chronic periodontitis and cytokine inhibitors
Sylwia Małgorzata Słotwińska, Anna Maria Wasilewska, Robert Słotwiński, , Marzanna Zaleska – s. 81-86