Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 2/2018

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Defekty rozwojowe szkliwa u młodzieży w wieku 18 lat w Polsce: rozpowszechnienie i wybrane czynniki socjodemograficzne. Badania przekrojowe**
Developmental defects of enamel in the population of Polish adolescents aged 18 years old: the prevalence and selected socio-demographic factors. A cross-sectional study**
Dorota Olczak-Kowalczyk, Anna Turska-Szybka, Dariusz Gozdowski, Urszula Kaczmarek – s. 47-54
Developmental defects of enamel in the population of Polish adolescents aged 18 years old: the prevalence and selected socio-demographic factors. A cross-sectional study**
Defekty rozwojowe szkliwa u młodzieży w wieku 18 lat w Polsce: rozpowszechnienie i wybrane czynniki socjodemograficzne. Badania przekrojowe**
Dorota Olczak-Kowalczyk, Anna Turska-Szybka, Dariusz Gozdowski, Urszula Kaczmarek – s. 47-54
Ocena stanu i trend próchnicy u dzieci 5-, 7- i 12-letnich z województwa małopolskiego w porównaniu do populacji polskiej
Dental caries status and trend in 5-, 7- and 12-year-old children from the Małopolskie region in comparison to the Polish population
Małgorzata Staszczyk, Magdalena Kępisty, Iwona Kołodziej, Dorota Kościelniak, Iwona Gregorczyk-Maga, Jadwiga Ciepły, Anna Jurczak – s. 55--65
Dental caries status and trend in 5-, 7- and 12-year-old children from the Małopolskie region in comparison to the Polish population
Ocena stanu i trend próchnicy u dzieci 5-, 7- i 12-letnich z województwa małopolskiego w porównaniu do populacji polskiej
Małgorzata Staszczyk, Magdalena Kępisty, Iwona Kołodziej, Dorota Kościelniak, Iwona Gregorczyk-Maga, Jadwiga Ciepły, Anna Jurczak – s. 55--65
Porównanie ocen wieku zębowego metodą Cameriere’a oraz zmodyfikowaną metodą Cameriere’a dla populacji europejskiej w województwie lubelskim
Comparison of radiological dental age estimation by means of the method by Cameriere and the modified European formula
Katarzyna Różyło, Katarzyna Gruszka, Ingrid Różyło-Kalinowska – s. 66-71
Comparison of radiological dental age estimation by means of the method by Cameriere and the modified European formula
Porównanie ocen wieku zębowego metodą Cameriere’a oraz zmodyfikowaną metodą Cameriere’a dla populacji europejskiej w województwie lubelskim
Katarzyna Różyło, Katarzyna Gruszka, Ingrid Różyło-Kalinowska – s. 66-71
Opis przypadku
Case paper
Przewlekłe zapalenie żuchwy jako pierwszy objaw przewlekłego nawracającego wieloogniskowego zapalenia kości i szpiku (CRMO) – opis przypadku
Chronic mandible inflammation as the first symptom of chronic recurrent multifocal osteomyelitis (CRMO) – a case report
Ewa Krasuska-Sławińska, Paulina Piekarska, Piotr Gietka, Anna Wieteska-Klimczak, Mirela Wadecka, Anna Matosek-Rutkowska – s. 72-77
Chronic mandible inflammation as the first symptom of chronic recurrent multifocal osteomyelitis (CRMO) – a case report
Przewlekłe zapalenie żuchwy jako pierwszy objaw przewlekłego nawracającego wieloogniskowego zapalenia kości i szpiku (CRMO) – opis przypadku
Ewa Krasuska-Sławińska, Paulina Piekarska, Piotr Gietka, Anna Wieteska-Klimczak, Mirela Wadecka, Anna Matosek-Rutkowska – s. 72-77
Prace poglądowe
Review papers
Bezpośrednie pokrycie miazgi w zębach stałych u dzieci – tworzenie zębiny trzeciorzędowej, stosowane materiały. Część II
Direct pulp capping in permanent teeth in children – tertiary dentin formation, materials used. Part II
Malwina Kolasa, Joanna Szczepańska – s. 78-84
Direct pulp capping in permanent teeth in children – tertiary dentin formation, materials used. Part II
Bezpośrednie pokrycie miazgi w zębach stałych u dzieci – tworzenie zębiny trzeciorzędowej, stosowane materiały. Część II
Malwina Kolasa, Joanna Szczepańska – s. 78-83
Rola prawidłowego żywienia w okresie ciąży w aspekcie profilaktyki próchnicy zębów u dziecka i matki. Stanowisko grupy roboczej ds. profilaktyki stomatologicznej u kobiet w ciąży Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy
The role of proper maternal nutrition during pregnancy for caries prevention in both mother and child. Opinion of the working group of the Polish Alliance for a Cavity-Free Future on dental prophylaxis in pregnant women
Renata Chałas, Angelika Kobylińska, Magdalena Kukurba-Setkowicz, Anna Szulik, Elżbieta Pels – s. 85-90
The role of proper maternal nutrition during pregnancy for caries prevention in both mother and child. Opinion of the working group of the Polish Alliance for a Cavity-Free Future on dental prophylaxis in pregnant women
Rola prawidłowego żywienia w okresie ciąży w aspekcie profilaktyki próchnicy zębów u dziecka i matki. Stanowisko grupy roboczej ds. profilaktyki stomatologicznej u kobiet w ciąży Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy
Renata Chałas, Angelika Kobylińska, Magdalena Kukurba-Setkowicz, Anna Szulik, Elżbieta Pels – s. 84-89