Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 1/2022

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Determinanty urazowych uszkodzeń zębów u dzieci 5-letnich – badania ankietowe populacji polskiej
Determinants of dental trauma in 5-year-old children – a questionnaire study in the Polish population
Maja Lipiec, Zuzanna Lipiec-Rzepecka, Sara Shamsa-Nieckula, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 3-14
Determinants of dental trauma in 5-year-old children – a questionnaire study in the Polish population
Determinanty urazowych uszkodzeń zębów u dzieci 5-letnich – badania ankietowe populacji polskiej
Maja Lipiec, Zuzanna Lipiec-Rzepecka, Sara Shamsa-Nieckula, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 3-14
Ocena wytrzymałości połączenia materiału Equia Forte z powierzchnią szkliwa i zębiny zębów stałych z niezakończonym rozwojem – badania in vitro
Shear bond strength of Equia Forte with enamel and dentin of permanent immature teeth – in vitro study
Anna Szufnara, Sylwia Majewska-Beśka, Agata Szczesio-Włodarczyk, Joanna Nowak, Joanna Szczepańska – s. 15-25
Shear bond strength of Equia Forte with enamel and dentin of permanent immature teeth – in vitro study
Ocena wytrzymałości połączenia materiału Equia Forte z powierzchnią szkliwa i zębiny zębów stałych z niezakończonym rozwojem – badania in vitro
Anna Szufnara, Sylwia Majewska-Beśka, Agata Szczesio-Włodarczyk, Joanna Nowak, Joanna Szczepańska – s. 15-25
Praca poglądowa
Organizacja pracy w gabinecie stomatologicznym w dobie pandemii COVID-19
Work organization in a dentist’s office during the COVID-19 pandemic
Zuzanna Merkiewicz, Paula Piekoszewska-Ziętek – s. 26-30
Przegląd systematyczny
Stanowisko polskich ekspertów dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności składników obecnych w środkach medycznych używanych podczas ząbkowania dziecka
The position of Polish experts on the safety and efficacy of ingredients present in medical products used during the teething process of a child
Dorota Olczak-Kowalczyk, Teresa Jackowska, Ewa Helwich, Dagmara Mirowska-Guzeł, Anna Turska-Szybka – s. 31-38
Pprzegląd piśmiennictwa
Leczenie biologiczne nieodwracalnego zapalenia miazgi – czy to możliwe? Przedstawienie aktualnych zaleceń Amerykańskiego Stowarzyszenia Endodontów w odniesieniu do Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego
Vital pulp treatment of irreversible pulpitis – is it possible? Presentation of current recommendations of the American Association of Endodontists with regard to the European Society of Endodontology
Katarzyna Ulacha, Alicja Nowicka – s. 39-47