Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Fitoterapii 3/2000

Spis treści / Contents

Zasady rejestracji nowych leków pochodzenia naturalnego w Polsce*
Rules for marketing authorization of herbal medicinal products in Poland
Wojciech Dymowski - s. 2-9
Działanie Citroseptu* na bakterie beztlenowe występujące w zakażeniach dróg oddechowych
Citrosept activity on anaerobic bacteria isolated from respiratory tract infections
Anna Kędzia - s. 11-14
Bioaktywny izoflawon genisteina - perspektywy zastosowań medycznych
Bioactive isoflavone Genistein - prospective medicinal applications
Grzegorz Grynkiewicz, Osman Achmatowicz, Wiesław Pucko - s. 15-20
Uwagi na temat ubocznych efektów stosowania roślinnych środków leczniczych*
Commentary about side effects in using the herbal remedies
Bogusław Czerny - s. 21-23
Ziołolecznictwo chorób wieku podeszłego
Phytotherapy of geriatric diseases
Jerzy Lutomski - s. 24-32
Znaczenie olejku z drzewa herbacianego w fitoterapii. Cz. II. Zastosowanie lecznicze
Significance of tea tree oil in phytotherapy. Part II. Application in therapy
Bogdan Kędzia, Jerzy Alkiewicz, Stanisław Han - s. 33-37
Leki roślinne w leczeniu wybranych schorzeń dróg oddechowych
Plant drugs in the management of some respiratory tract diseases
Maria Makowska, Jerzy Alkiewicz - s. 38-41
Nowości z czasopism zagranicznych
Bogdan Kędzia - s. 43-44