Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Fitoterapii 1/2001

Spis treści / Contents

Lek roślinny w świetle nowoczesnej farmakoterapii
Phytomedicine in modern pharmacotherapy
Leonidas Samochowie - s. 2-6
Fascynacja czosnkiem – wczoraj i dziś
Garlic fascination – yesterday and today
Jerzy Lutomski - s. 7-14
Koegzystencja preparatów ziołowych w świetle międzynarodowych aktów legislacyjnych.
Cz. II. Najnowszy system prawny regulujący dystrybucję oraz marketing terapeutyków ziołowych i dodatków dietetycznych w Australii

Coexistence of herbal preparations in the light of international legislation acts.
Part II. The current legislative system regulating the distribution and marketing of herbal therapeutics and food supplements in Australia
Henry Ostrowski-Meissner - s. 15-19
Badania nad biologicznymi i fitoterapeutycznymi właściwościami antocyjanin aronii czarnoowocowej E
The investigation of a biological and phytotherapeutical properties of the aronia melanocarpa E anthocyanins
Jan Niedworok, Franciszek Brzozowski - s. 20-24
Ocena farmakokinetyczna preparatów roślinnych ze szczególnym uwzględnieniem dostępności biologicznej
Pharmacokinetic and bioavailability evaluation of herbal remedies
Barbara Gawrońska-Szklarz - s. 25-28
Topinulin – pogoda dla zdrowia
Jerzy Lutomski - s. 30-31
Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia - s. 32-34