Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Fitoterapii 2/2009

Spis treści / Contents

Działanie olejku cedrowego ( Oleum cedri) na bakterie beztlenowe
THE ACTIVITY OF CEDAR OIL (OLEUM CEDRI) AGAINST ANAEROBIC BACTERIA
Anna Kędzia - s. 71-76
Surowce roślinne o działaniu adaptogennym oraz ocena zawartości adaptogenów w ekstraktach i preparatach otrzymanych z rodzaju Panax
THE RAW MATERIALS POSSESS ADAPTOGENIC PROPERTIES AND ESTIMATES OF THE ADAPTOGENS CONTENTS IN EXTRACTS AND OBTAINED FROM GENUS PANAX PREPARATIONS
Tadeusz Wolski, Tomasz Baj, Agnieszka Ludwiczuk, Magdalena Sałata, Kazimierz Głowniak - s. 77-97
Działanie propolisu krajowego na drobnoustroje chorobotwórcze pochodzące od ludzi i zwierząt
THE ACTIVITY OF POLISH PROPOLIS ON THE PATHOGENIC MICROORGANISMS OF HUMAN AND animal ORIGIN
Bogdan Kędzia, Anna Kędzia, Przemysław Dudko, Elżbieta Hołderna-Kędzia - s. 98-105
Fitoestrogeny – rola prozdrowotna i zawartość w produktach
PHYTOESTROGENS IN THE PREVENTION OF DISEASES
Edyta Kwiatkowska - s. 107-112
Aktywność biologiczna izoflawonoidów i ich znaczenie terapeutyczne i kosmetyczne
BIOLOGICAL ACTIVITY OF ISOFLAVONOIDS AND THEIR THERAPEUTICAL AND COSMETICAL APPLICATION
Romuald Czerpak, , Anna Pietryczuk, , Agata Jabłońska-Trypuć, Katarzyna Obrębska - s. 113-121
Skład chemiczny propolisu polskiego. Cz. II. Nowe badania
CHEMICAL COMPOSITION OF POLISH PROPOLIS. PART II. NEW STUDIES
Bogdan Kędzia - s. 122-128
Preparat Solaren – skład chemiczny, działanie i zastosowanie w lecznictwie
Solaren – chemical composition, biological activities and practical application
Anna Kędzia - s. 129-134
Lekarskie powołanie*
Witold Kapczyński - s. 135-136