Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Fitoterapii 3/2010

Spis treści / Contents

Analiza fitochemiczna korzeni hakorośli rozesłanej ( Harpagophytum procumbens DC.)
Phytochemical analysis of roots of devil's claw (Harpagophytum procumbens DC.)
Tadeusz Wolski, Tomasz Baj, Agnieszka Ludwiczuk, Kazimierz Głowniak, Radosław Niedźwiecki – s. 131-146
Przeciwbakteryjne działanie Solarenu
Antimicrobial activity of Solaren
Anna Kędzia – s. 147-151
Dekontaminacja mikrobiologiczna pyłku kwiatowego przy użyciu energii jonizującej**
The microbiological decontamination of pollen by using of ionizing radiation
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 152-156
Akteozyd – fenylopropanoid o cennych właściwościach farmakologicznych
Acteoside – phenylpropanoid with valuable pharmacological activities
Agata Wilczańska-Barska, Barbara Chmura, Mirosława Krauze-Baranowska – s. 157-161
Babka lancetowata ( Plantago lanceolata L.) – właściwości lecznicze
Plantago lanceolata L. – medicinal properties
Anna Parus, Anna Grys – s. 162-165
Gymnema sylvestris R.Br. – azjatycka roślina o działaniu przeciwcukrzycowym
Gymnema sylvestris R.Br. anti-diabetes asiatic plant
Dariusz Kuźnicki – s. 166-169
Możliwości wykorzystania właściwości żurawiny ( Oxycoccus) we współczesnej medycynie
Possibilities for using cranberry fruits' properties in nowadays medicine
Agata Stobnicka, Małgorzata Gniewosz – s. 170-175
Nowości bibliograficzne
– s. 180-181