Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2010, s. 176
Z życia Sekcji Fitoterapii PTL
W dniu 5 października 2010 r. odbyło się spotkanie Zarządu Sekcji Fitoterapii PTL, na którym powołana została Rada Naukowa Sekcji w składzie:
1. Dr Waldemar Buchwald z Zakładu Hodowli i Agrotechniki Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu,
2. Prof. dr hab. Bogusław Czerny z Zakładu Farmakologii Ogólnej i Farmakodynamiki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu,
3. Dr Małgorzata Horoszkiewicz Hassan z Działu Informacji Naukowej firmy Europlant Phytopharm Sp. z o.o. w Klęce,
4. Prof. dr hab. Zbigniew Janeczko z Katedry Farmakognozji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
5. Prof. dr Wojciech Kasprzak z Wojewódzkiego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu,
6. Doc. dr hab. Przemysław Mikołajczak z Katedry i Zakładu Farmakologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu,
7. Prof. dr hab. Jan Niedworok z Katedry Farmakologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
8. Prof. dr hab. Zenon Węglarz z Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
9. Prof. dr hab. Ewa Widy-Tyszkiewicz z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.
Wybór przewodniczącego dokonany zostanie na pierwszym posiedzeniu nowowybranej Rady Naukowej Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 3/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii