Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2010, s. 147-151
*Anna Kędzia
Przeciwbakteryjne działanie Solarenu
Antimicrobial activity of Solaren
Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Katedra Mikrobiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu i Katedry: dr hab. Anna Kędzia, prof. nadzw.
Summary
The sensitivity to Solaren of 31 strains of anaerobic bacteria and 34 aerobic bacteria isolated from infections of oral cavity, respiratory tract and intestinal tract were tested. The susceptibility was performed by means of plate dilution technique in Brucella agar (anaerobes) and Mueller-Hinton agar (aerobes). The inoculum containing 105 CFU per spot was seeded Steers replicator upon the surface of appropriate agar with and without the herbal drug (strains growth control). Incubation was performed at 37°C for 48 hrs in anaerobic jars under anaerobic conditions (anaerobes) and at 37°C for 24 hrs in aerobic conditions (aerobes). The MIC was defined as the lowest Solaren concentrations that completely inhibited the growth of tested bacteria. The results indicated that from anaerobic Gram-negative bacteria only 4 strains were susceptible in concentrations in ranges from 25.0 to 15.0 mg/ml. The growth of remained strains were inhibited by concentrations ≥ 30.0 mg/ml. The Gram-positive anaerobes were the more susceptible. The concentrations in range from 20.0 to 3.7 mg/ml inhibited the growth of 67% of these bacteria. Against Gram-negative aerobic bacteria activity to Solaren was poor (MIC ≥ 30.0 mg/ml). But aerobic Gram-positive cocci and rods were susceptible to herbal drug in concentrations from 20.0 to 7.5 mg/ml (64%). Solaren was most effective against Gram-positive than Gram-negative anaerobes and aerobes.
Ostryż długi ( Curcuma longa L., syn. C. domestica Val.), bylina z rodziny Imbirowatych ( Zingiberaceae) rośnie na terenie Azji, w Indiach i Chinach, a także w innych krajach z klimatem tropikalnym. Roślina wytwarza pęd otoczony szerokimi liśćmi kształtu lancetowatego i duże żółte kwiaty. Charakterystyczne ciemnożółte kłącze posiada liczne bulwiaste zgrubienia. Właśnie ta część rośliny jest wykorzystywana w medycynie. Kłącze ostryżu długiego, zwane kurkumą, stosowane jest leczniczo od ponad 4000 lat w zakażeniach miejscowych, szczególnie w trudno gojących się ranach, a także w zaburzeniach czynności przewodu pokarmowego i wątroby.
Prowadzone od wielu lat badania wykazały, że wyciągi z kłącza kurkumy działają przeciwzapalnie, żółciopędnie, żółciotwórczo, przeciwutleniająco, przeciwskurczowo i przeciwnowotworowo (1-11). Są też doniesienia o innych właściwościach kurkumy i możliwości jej stosowania, między innymi w miażdżycy, chorobie Alzheimera, reumatoidalnym zapaleniu stawów i w cukrzycy (12-18). Udowodniono też aktywność przeciwdrobnoustrojową wyciągów z kłącza kurkumy, w tym przeciwbakteryjną (19-28), przeciwgrzybiczną (29-34), przeciwwirusową (35-37) i przeciwpasożytniczą (38-42). Za właściwości lecznicze i przeciwdrobnoustrojowe kłącza kurkumy odpowiedzialne są związki fenolowe, należące do kurkuminoidów (6, 43-45). Najważniejszym związkiem jest kurkumina, stanowi ona od 70 do 75% zawartości kurkuminoidów (6, 43-45). Ponadto w kłączu ostryżu długiego występuje demetoksykurkumina (15-20% kurkuminoidów) i bisdemetoksykurkumina (ok. 3% kurkuminoidów) (3, 6, 8, 44). W Curcuma longa stwierdzono też obecność olejku lotnego (1,5-5,5%), którego działanie obejmuje szereg drobnoustrojów patogennych (19, 20, 24).
Preparat Solaren (Herbapol, Pruszków) zawiera wyciąg etanolowy (1:5,1) z kłącza ostryżu długiego. W 5 ml preparatu znajduje się 0,86 g kłącza kurkumy (17,6-26,4 mg kurkuminy). Solaren działa żółciotwórczo i żółciopędnie. Stosowany jest w niestrawności, zaburzeniach trawienia, a także pomocniczo w stanach zapalnych dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego. W badaniach wykazano jego ochronne działanie na miąższ wątroby. Przeciwwskazaniem do użycia Solarenu jest niedrożność dróg żółciowych. Nie poleca się go do stosowania w okresie ciąży, karmienia piersią i u dzieci poniżej 12. roku życia (zawartość etanolu).
Ważne są doniesienia o przeciwdrobnoustrojowym działaniu kurkuminy na bakterie powodujące zakażenia dróg żółciowych i przewodu pokarmowego. Dotyczą one przede wszystkim niektórych bakterii tlenowych. Jednak brakuje informacji na temat działania Solarenu na drobnoustroje patogenne.
Celem pracy była ocena wrażliwości bakterii beztlenowych i tlenowych na Solaren.
Materiały i metody
Drobnoustroje do badań zostały wyhodowane z materiałów pobranych od pacjentów z zakażeniami jamy ustnej, dróg oddechowych i przewodu pokarmowego. Materiały w kierunku beztlenowców posiewano na podłoża wzbogacone i wybiórcze (46, 47). Inkubację prowadzono w temperaturze 37°C przez 10 dni w anaerostatach zawierających 10% C02, 10% H2 i 80% N2, katalizator palladowy i wskaźnik beztlenowości. Wyhodowane szczepy bakterii beztlenowych były identyfikowane zgodnie z obowiązującymi standardami (46-49). W celu wyizolowania bakterii tlenowych materiały posiewano na odpowiednie podłoża niewybiórcze, wzbogacone i wybiórcze, a następnie hodowano w temp. 37°C przez 24-48 godzin (48, 49). Wyhodowane szczepy bakterii tlenowych identyfikowano zgodnie z obowiązującymi standardami (48, 49). Badaniu wrażliwości poddano łącznie 31 szczepów bakterii beztlenowych należących do rodzajów: Finegoldia (3 szczepy), Micromonas (1), Peptostreptococcus (3), Actinomyces (2), Propionibacterium (4), Fusobacterium (5), Prevotella (6), Porphyromonas (2), Bacteroides (5) oraz 5 szczepów wzorcowych z gatunków: Finegoldia magna ATCC 29328, Peptostreptococcus anaerobius ATCC 27337, Bacteroides fragilis ATCC 25285, Fusobacterium nucleatum ATCC 25586 i Propionibacterium acnes ATCC 11827. Ponadto oceniono wrażliwość 34 szczepów bakterii tlenowych z rodzaju: Staphylococcus (9 szczepów), Enterococcus (4), Acinetobacter (3), Citrobacter (2), Escherichia (4), Klebsiella (2), Pseudomonas (6) i Serratia (2) oraz 5 szczepów wzorcowych, w tym Staphylococcus aureus ATCC 25923, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Acinetobacter baumannii ATCC 19606, Escherichia coli ATCC 25912 i Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Wrażliwość bakterii beztlenowych na Solaren oznaczono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Brucella (50), a bakterii tlenowych w agarze Muellera-Hintona (51). Bezpośrednio przed doświadczeniem preparat rozpuszczano w DMSO (Serva), otrzymując stężenie wynoszące 100 mg/ml. Dalsze rozcieńczenia wykonywano w jałowej wodzie destylowanej, uzyskując następujące stężenia: 30,0; 25,0; 20,0; 15,0; 10,0; 7,5 i 3,7 mg/ml. Inokulum zawierające 105 drobnoustrojów (CFU) na kroplę nanoszono aparatem Steersa na powierzchnię odpowiedniego agaru. Podłoże niezawierające Solarenu stanowiło kontrolę wzrostu szczepów. Posiewy w przypadku beztlenowców inkubowano w 37°C przez 48 godzin w anaerostatach w warunkach beztlenowych, a bakterii tlenowych przez 24 godziny przy dostępie tlenu w tej samej temperaturze. Za MIC uznano takie najmniejsze rozcieńczenie preparatu, które całkowicie hamowało wzrost testowanych bakterii.
Wyniki i ich omówienie

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2010-07-17
zaakceptowano do druku: 2010-08-21

Adres do korespondencji:
*Anna Kędzia
Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej
Katedra Mikrobiologii GUMed
ul. Do Studzienki 38, 80-227 Gdańsk
tel.: (58) 349-21-85
e-mail: zmju@amg.edu.pl

Postępy Fitoterapii 3/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii