Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Fitoterapii 2/2015

Spis treści / Contents

Prace doświadczalne
Original papers
Aktywność antybiotyczna i skład chemiczny ekstraktów otrzymanych z ziela i siewek Chelidonium majus L.
Antibiotic activity and chemical composition of extracts obtained from herb and seedlings of Chelidonium majus L.
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia, Katarzyna Seidler-Łożykowska, Waldemar Buchwald, Anna Krajewska-Pattan, Agnieszka Gryszczyńska, Aurelia Pietrowiak, Bogna Opala, Wojciech Białas – s. 67-71
Wpływ ekstraktów wybranych roślin zielnych na charakterystykę kleikowania skrobi ziemniaczanej
Effect of selected herbal extracts on pasting of potato starch
Izabela Przetaczek-Rożnowska, Teresa Fortuna, Małgorzata Serafin – s. 72-77
Wrażliwość na preparat Listerine bakterii mikroaerofilnych i tlenowych wyizolowanych z blaszek miażdżycowych tętnic szyjnych
The susceptibility to Listerine microaerophilic and aerobic bacteria isolated from carotid atherosclerotic plaques
Anna Kędzia, Marek Ciecierski, Joanna Wiśniewska, Ewa Kwapisz, Maria Wierzbowska – s. 78-82
Aktywność immunostymulująca frakcji polisacharydowych uzyskanych z produktu leczniczego Biostymina (Aloe arborescens folii recentis extractum fluidum)
Immunomodulatory activity of two polysaccharide fractions isolated from Biostymina (Aloe arborescens folii recentis extractum fluidum)
Elżbieta Anuszewska, Janina Drozd, Ewa Drozd, Beata Gruber – s. 83-88
Prace przeglądowe
Review papers
Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. – bogate źródło związków aktywnych biologicznie
Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. – a rich source of biologically active compounds
Katarzyna Sułkowska-Ziaja, Paulina Motyl, Bożena Muszyńska, Anna Firlej – s. 89-95
Substancje pochodzenia naturalnego stosowane w terapii cellulitu
The agents of natural origin applied in cellulite treatment
Adam Klimowicz, Joanna Zielonka, Marcelina Turek, Anna Nowak – s. 96-101
Właściwości lecznicze roślin przyprawowych na przykładzie ostryżu długiego
The medicinal properties of spices for example turmeric
Małgorzata Kania, Justyna Baraniak – s. 102-106
Możliwości stosowania produktów pszczelich pochodzenia roślinnego w onkologii
Prospects of use of herbal bee products in oncology
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 107-116
Właściwości prozdrowotne aloesu zwyczajnego Aloe vera (L.) Webb. (Aloe barbadensis Mill.)
The health benefits of Aloe vera (L.) Webb. (Aloe barbadensis Mill.)
Ewa Cieślik, Kinga Turcza – s. 117-124
Kronika
Chronicle
Przegląd czasopism zagranicznych
Review of foreign periodicals
Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia – s. 128-129