Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Fitoterapii 3/2015

Spis treści / Contents

Prace doświadczalne
Original papers
Działanie na bakterie tlenowe olejku cedrowego (Oleum Cedri)
Activity of cedar oil (Oleum Cedri) on aerobic bacteria
Anna Kędzia, Aida Kusiak, Barbara Kochańska, Łukasz Lassmann, Anna Wojtaszek-Słomińska, Alina Gębska – s. 135-138
Analiza zawartości pochodnych L-tryptofanu w wybranych algach i w produktach zawierających algi
Analysis of L-tryptophan derivatives content in selected algae and products containing algae
Bożena Muszyńska, Barbara Jękot, Tamara Mastalerz, Katarzyna Sułkowska-Ziaja – s. 139-143
Prace przeglądowe
Review papers
Wybrane rośliny lecznicze stosowane w menopauzie
Some selected medicinal plants for menopausal symptoms
Katarzyna Karłowicz-Bodalska, Stanisław Han, Tomasz Han, Kornelia Koppa, Ilona Krzak, Marzena Ruszkiewicz, Adam Kowalczyk – s. 144-152
Gwiazdnica pospolita (Stellaria media Vill.) – właściwości biologiczne i lecznicze
Chickweed (Stellaria media Vill.) – biological and therapeutic activity
Anna Parus – s. 153-156
Podbiał pospolity (Tussilago farfara L.)
Coltsfoot (Tussilago farfara L.)
Paulina Piotrowska, Małgorzata Wojcińska, Irena Matławska – s. 157-171
Występowanie metyloglioksalu w miodzie manuka i jego oddziaływanie na organizm człowieka
Occurence of methylglyoxal in manuka honey and its influence on human body
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 172-176
Suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego a lek roślinny w świetle współczesnej fitoterapii
Dietary supplements, foodstuffs for particular nutritional uses and herbal medicinal product in modern phytotherapy
Justyna Baraniak, Małgorzata Kania – s. 177-183
Rośliny lecznicze w terapii chorób skóry
Medicinal plants used in skin diseases treatment
Magdalena Wyszkowska-Kolatko, Paulina Koczurkiewicz, Katarzyna Wójcik, Elżbieta Pękala – s. 184-192
Mikroflora przewodu pokarmowego człowieka – znaczenie, rozwój, modyfikacje
Human digestive tract microflora – significance, development, modification
Olga Krakowiak, Renata Nowak – s. 193-200
Przegląd czasopism zagranicznych
Review of foreign periodicals
Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia – s. 201-202