Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Fitoterapii 3/2018

Spis treści / Contents

Prace doświadczalne
Original papers
Wpływ nawożenia mineralnego na plon ziela bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.)
Impact of mineral fertilization on yield of common basil (Ocimum basilicum L.) herb
Romuald Mordalski, Waldemar Buchwald, Wojciech A. Kucharski, Hanna Zalińska, Anna Forycka – s. 143-148
Aktywność przeciwutleniająca ekstraktów z wybranych roślin należących do rodziny Rosaceae**
Antioxidant activity of extracts of selected plants belonging to Rosaceae family
Anna Muzykiewicz, Joanna Zielonka-Brzezicka, Adam Klimowicz – s. 149-156
Badanie stabilności oleju lnianego i oleju z czarnuszki
Examination of stability of linseed oil and Nigella sativa oil
Agata Pawłowska, Arkadiusz Kocur, Paweł Siudem, Katarzyna Paradowska – s. 157-163
Wrażliwość bakterii beztlenowych na australijski olejek mirtowy (Backhousia citriodora F. Muell.)
Susceptibility of anaerobic bacteria on Australian myrtle oil (Backhousia citriodora F. Muell.)
Anna Kędzia, Andrzej W. Kędzia, Henry Ostrowski-Meissner, Joanna Wiśniewska – s. 164-169
Działanie olejku lawendowego (Oleum Lavandulae) na bakterie beztlenowe
Activity of lavender oil (Oleum Lavandulae) on anaerobic bacteria
Anna Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia, Joanna Wiśniewska – s. 170-175
Prace przeglądowe
Review papers
Przywrotnik pospolity (Alchemilla vulgaris L.) – związki czynne, aktywność biologiczna oraz zastosowanie lecznicze
Lady’s mantle (Alchemilla vulgaris L.) – active compounds, biological activity and therapeutic use
Kinga Miętkiewska, Dominika Łażewska, Izabela Czapska-Pietrzak, Elżbieta Studzińska-Sroka – s. 176-182
Werbena lekarska (Verbena officinalis L.) – charakterystyka botaniczna, skład chemiczny, znaczenie lecznicze, badania aktywności biologicznej oraz badania biotechnologiczne
Common vervain (Verbena officinalis L.) – botanical characteristics, chemical composition, therapeutic significance, studies on the biological activity and biotechnology researches
Paweł Kubica, Agnieszka Szopa, Jakub Dominiak, Maria Łuczkiewicz, Halina Ekiert – s. 183-194
Alkaloidy pirolizydynowe – źródła i zagrożenie dla zdrowia ludzi
Pyrrolizidine alkaloids – source and risk for human health
Małgorzata Kania-Dobrowolska, Justyna Baraniak, Radosław Kujawski, Marcin Ożarowski – s. 195-202
Wpływ propolisu na odnowę tkanki skórnej, kostnej, chrzęstnej i zębowej
The influence of propolis on the regeneration of skin, bone, cartilaginous and tooth tissue
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 203-211
Opinie
Opinions
Przegląd czasopism zagranicznych
Review of foreign periodicals
Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia – s. 215-216