Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Fitoterapii 3/2021

Spis treści / Contents

Prace doświadczalne
Original papers
Ocena aktywności olejku tatarakowego (Calami aetheroleum) wobec bakterii tlenowych i mikroaerofilnych
The evaluation activity of calamus oil (Calami aetheroleum) against aerobic and microaerophilic bacteria
Anna Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 163-168
Aktywność przeciwutleniająca handlowych preparatów propolisowych
Antioxidant activity of commercial propolis preparations
Agnieszka Cabaj, Lesław Juszczak – s. 169-178
Aktywność antyoksydacyjna popularnych przypraw
Antioxidant activity of popular spices
Anna Gawron-Gzella – s. 179-188
Prace przeglądowe
Review papers
Synbiotyczne działanie produktów pszczelich wytwarzanych ze źródeł roślinnych
Synbiotic activity of bee products prepared from plant origin
Elżbieta Hołderna-Kędzia, Bogdan Kędzia – s. 189-195
Diosmina i hesperydyna – obecny stan wiedzy
Diosmin and hesperidin – the current state of knowledge
Marcin Szymański, Anna Wrzesińska, Daria Młynarek, Arkadiusz Szymański – s. 196-207
Fitoterapia praktyczna
Phytotherapy in practice
Kronika
Chronicle
Sprawozdanie z działalności Sekcji Fitoterapii PTL w latach 2018-2021
Dariusz Szabela, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 214-216
Przegląd czasopism zagranicznych
Review of foreign periodicals
Nowości bibliograficzne
Irena Matławska – s. 220-223