Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Fitoterapii 4/2021

Spis treści / Contents

Praca doświadczalna
Original paper
Badania olejku konopnego Cannabis aetheroleum
Hemp essential oil Cannabis aetheroleum research
Ryszard Kaniewski, Małgorzata Strzelczyk, Zygmunt Rajewicz, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 231-238
Prace przeglądowe
Review papers
Fitoterapia w zapobieganiu, leczeniu i przeciwdziałaniu objawom ubocznym po przebyciu COVID-19
Phytotherapy in prevention, treatment and counteraction side effects after having COVID-19
Irena Matławska – s. 239-250
Hodowla i odmiany roślin zielarskich
Breeding and cultivarieties of medicinal plants
Katarzyna Seidler-Łożykowska – s. 251-257
Olea europea L. jako źródło oleuropeiny
Olea europea L. as a source of oleuropein
Marcin Szymański, Anna Wrzesińska – s. 258-264
FITOTERAPIA PRAKTYCZNA
PHYTOTHERAPY IN PRACTICE
Kronika
Chronicle
Wspomnienie śp. Profesora Wiktora Stelmacha
Marek Lubiński – s. 269-270
Międzynarodowa konferencja naukowa o kosmetykach naturalnych
1st Natural Cosmetics International Meeting
Katarzyna Gaweł-Bęben, Beata Antosiewicz-Klimczak – s. 271-273
Przegląd czasopism zagranicznych
Review of foreign periodicals
Nowości bibliograficzne
Irena Matławska – s. 279-281