Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 2/2000

Spis treści / Contents

Osteoporoza posteroidowa &ndash patomechanizm, zapobieganie i leczenie
Glucocorticosteroid &ndash induced osteoporosis &ndash patogenesis, prevention and treatment options
Piotr Leszczyński, Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz – s. 3-7
Postępowanie z chorym po totalnej alloplastyce stawu biodrowego
Apptoch to the patient after total hip arthroplasty
Krystyna Księżopolska-Pietrzak, Katarzyna Pazdur-Zięcina, Mariusz Strzyżewski, Halina Miller – s. 8-14
Osteoporoza w młodzieńczym przewlekłym zapaleniu stawów
Osteoporosis in juvenile chronic arthritis
Cecylia Zych-Litwin – s. 15-17
Osteoporoza a cukrzyca
Osteoporosis and diabetes
Jacek Sieradzki – s. 18-23
Osteoporoza samoistna i osteopenia u dzieci i młodzieży
Idiopathic osteoporosis and osteopenia in children and youths
Danuta Chlebna-Sokół – s. 24-25
Diagnostyka obrazowa zaburzeń metabolicznych tkanki kostnej
Imaging diagnostics in metabolic bone disorders
Jan Świątkowski, Dariusz Chmielewski – s. 26-30
Osteoporoza wtórna u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem endokrynopatii
Secondary osteoporosis in children and especially in patients with endocrinopathies
Hanna Dziatkowiak, Dorota Roztoczyńska – s. 31-37
Dlaczego warto stosować hormonalną terapię zastępczą?
Is it worth to use hormone replacement therapy?
Alina Warenik-Szymankiewicz – s. 38-45
Zaburzenia homeostazy wapniowo-fosforanowo-magnezowej i metabolizmu tkanki kostnej w przewlekłej niewydolności nerek
Disturbances in calcium-phosphate-magnesium homeostasis and bone tissue metabolism in chronic renal failure
Marek Tałałaj – s. 46-50
Naturalna kalcytonina łososiowa w zwalczaniu bólu w osteoporotycznych złamaniach kompresyjnych kręgów. Badanie z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo*
Pain relief from nasal salmon calcitonin in osteoporotic vertebral crush fractures a double blind, placebo-controlled clinical study
George R. Lyritis, Ioannia Pasoiati, Theophilos Karachalios, Dimitris Iokamidis, Grigoris Skarantavos, Paris G. Lyritis – s. 51-54