Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 1/2002

Spis treści / Contents

Zaburzenia czynności śródbłonka naczyniowego i metody ich leczeniaZaburzenia czynności śródbłonka naczyniowego i metody ich leczenia
Endothelial dysfunction and its treatment
Tomasz Pasierski – s. 3-5
Patogeneza miażdżycy i występowania zdarzeń wieńcowych
Pathogenesis of atheroscrelosis and coronary events
Tomasz Pasierski – s. 6-8
Współczesne sposoby leczenia miażdżycy i zapobiegania ostrym zespołom wieńcowym
Current concepts of treatment of atherosclerosis and prevention of coronary events
Tomasz Pasierski – s. 9-11
Pierwotna i wtórna prewencja choroby wieńcowej
Primary and secondary prevention of coronary artery disease
Tomasz Pasierski – s. 12-14
Farmakoterapia stabilnej choroby wieńcowej
Pharmacological treatment of stable coronary artery disease
Marek Kośmicki, Hanna Szwed – s. 15-37
Elektrokardiograficzne próby wysiłkowe u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca
Electrocardiographic stress testing in patients with ischemic heart disease
Marek Kośmicki – s. 38-66
Choroba wieńcowa u kobiet
Coronary artery disease in women
Marek Kośmicki – s. 67-81
Inwazyjna diagnostyka i leczenie chorych z częstoskurczami nadkomorowymi
Methods of invasive diagnosis and treatment of patients with supraventricular tachycardias
Mariusz Pytkowski – s. 82-92
Rola ablacji przeznaczyniowej w leczeniu migotania przedsionków
The role of transcatheter ablation in the treatment of atrial fibrillation
Mariusz Pytkowski – s. 93-98
Rola implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów w leczeniu komorowych zaburzeń rytmu serca
Implantable cardioverter defibrillators in the treatment of malignant ventricular arrhythmias
Andrzej Przybylski, Andrzej Kurowski, Michał Lewandowski, Maciej Sterliński,Mariusz Pytkowski, Hanna Szwed – s. 99-103