Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 2/2002

Spis treści / Contents

Numer poświęcony nadciśnieniu tętniczemu powstał dzięki współpracy z prof. dr. hab. med. Włodzimierzem Januszewiczem
Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego
Genetic aspects of arterial hypertension
Andrzej Ciechanowicz – s. 111-116
Rola układu reninowo-angiotensynowo-aldosteronowego (RAA) w patogenezie nadciśnienia tętniczego
Role of the renin-angiotensjon-aldosterone system in the pathogenesis of arterial hypertension
Franciszek Kokot, Rafał Ficek – s. 117-122
Rola układu współczulnego w rozwoju nadciśnienia tętniczego i jego powikłań
The synpathetic nervous system in hypertension
Krzysztof Narkiewicz – s. 123-128
Leptyna &ndash czy uczestniczy w regulacji ciśnienia tętniczego?
Leptin &ndash does it participate in the regulation of arterial blood pressure?
Marcin Adamczak, Franciszek Kokot, Andrzej Więcek – s. 129-132
Mała masa urodzeniowa płodu a nadciśnienie tętnicze
Low birth weight and arterial hypertension
Włodzimierz Januszewicz, Marek Sznajderman – s. 133-134
Znaczenie 24-godzinnego pomiaru ciśnienia krwi w diagnostyce nadciśnienia tętniczego
Role of 24-hour blood pressure measurement in diagnosis of hypertension
Marek Kabat – s. 135-139
Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe &ndash diagnostyka i leczenie w świetle aktualnych poglądów
Renovascular hypertension &ndash new aspects of diagnosis and treatment
Andrzej Januszewicz, Magdalena Januszewicz, Olgierd Rowiński, Aleksander Prejbisz – s. 140-145
Nadciśnienie skurczowe izolowane &ndash problemy diagnostyczne i terapeutyczne
Isolated systolic hypertension &ndash diagnostic and therapeutic problems
Tomasz Grodzicki, Marcin Cwynar – s. 146-153