Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 1/2003

Spis treści / Contents

Leczenie nadciśnienia tętniczego &ndash to coś więcej niż jego obniżenie
Effective antihypertensive treatment is essentially more than lowering blood pressure
Franciszek Kokot, Andrzej Januszewicz, Andrzej Więcek – s. 3-6
Diagnostyka molekularna nadciśnienia tętniczego w XXI wieku
Molecular diagnosis of arterial hypertension in the XXI century
Andrzej Ciechanowicz – s. 7-16
Kłębuszkowe zapalenia nerek &ndash stan obecny i perspektywy skutecznej terapii
Glomerulonephritis &ndash present state and perspectives of effective therapy
Marian Klinger – s. 17-20
Dializoterapia w XXI wieku
Dialysis therapy in XXI century
Bolesław Rutkowski – s. 21-25
Cukrzyca &ndash poważny problem nefrologiczny XXI wieku
Diabetes mellitus &ndash serious nephrological problem in the XXI century
Władysław Grzeszczak – s. 26-39
Tolerancja immunologiczna &ndash wiodącym problemem transplantologii XXI wieku
The immune tolerance &ndash leading problem in transplantology of the XXI century
Leszek Pączek, Bartosz Foroncewicz – s. 40-44