Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1-2/2003, s. 21-25
Bolesław Rutkowski
Dializoterapia w XXI wieku
Dialysis therapy in XXI century
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Gdańsku
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Bolesław Rutkowski
Streszczenie
Dializoterapia jest podstawową metodą, której poddawanych jest 77% spośród blisko 1,5 mln pacjentów leczonych aktualnie na świecie terapią nerkozastępczą. Od lat czterdziestych ubiegłego stulecia, w których wprowadzono zarówno hemodializę, jak też dializę otrzewnową do leczenia pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek, obie metody przeszły szereg udoskonaleń i modyfikacji. Istnieje wiele krajów na świecie, do których od niedawna zalicza się Polska, w których leczenie nerkozastępcze jest powszechnie dostępne. Niestety, są takie kraje o bardzo dużej populacji jak Indie, Chiny, Rosja czy wiele krajów afrykańskich, w których system tego rodzaju terapii jest wciąż bardzo ograniczony. Zależy to w dużym stopniu od słabej kondycji ekonomicznej tych krajów, co przekłada się na niskie nakłady na ochronę zdrowia. Wiadomo natomiast, że dializoterapia należy do drogich procedur medycznych. Biorąc pod uwagę rosnące koszty wraz z jej rozwojem trzeba jednocześnie stwierdzić, że dzięki postępowi osiągniętemu w tym zakresie w wielu krajach świata mocznica przestała być chorobą prowadzącą wprost do śmierci pacjenta. Jest to niewątpliwie jedno z najważniejszych osiągnięć nefrologii w XX wieku. Należałoby zastanowić się nad przyszłością dializoterapii w obecnym XXI stuleciu. Zgodnie z wszelkimi prognozami w ciągu kolejnych 10 lat liczba poddawanych terapii nerkozastępczej wzrośnie o kolejny milion osób. Można spodziewać się, że także we wspomnianych krajach, z dużymi niedoborami w tym zakresie, sytuacja ulegnie poprawie. Przewidywany burzliwy rozwój dializoterapii będzie miał niewątpliwie wpływ na znaczący wzrost wydatków z budżetu ochrony zdrowia. Muszą to wziąć pod uwagę organizatorzy ochrony zdrowia publicznego planujący przyszłe wydatki z nią związane. Jednocześnie można przewidywać dalszy postęp technologiczny, który powodować będzie coraz większe podobieństwo sztucznej nerki do nerek ludzkich pod kątem spełnionych funkcji. Szczytem osiągnięć stanie się skonstruowanie zminiaturyzowanego aparatu, który jako wynik pracy specjalistów w dziedzinie bioinżynierii, elektroniki, biotechnologii i medycyny molekularnej spełniać będzie podstawowe funkcje nerek. Jeżeli dojdzie do opracowania takiego urządzenia to wspomniane powyżej koszty mogą być nawet wyższe niż przy klasycznej dializoterapii. Należy zatem dołożyć wszelkich starań by dzięki działaniom profilaktycznym oraz postępowi w leczeniu schorzeń nerek w znaczący sposób ograniczyć liczbę pacjentów, u których rozwija się schyłkowa niewydolność nerek.
Summary
Dialysis is the predominant method used in 77% of almost 1,5 mln of patients treated actually with renal replacement therapy throughout the world. From the mid forties when both hemodialysis and peritoneal dialysis were used for the first time in clinical practice both methods were subject of many modernizations and modifications. There are many countries, among them quite recently also Poland, where renal replacement therapy is commonly available. Unfortunately in opposite there are countries with huge populations like India, China and Russia or many African countries where this kind of therapy is still underdeveloped. It is mainly dependant upon the weak economical status of those countries with low health care resources. On the other hand it is known fact that dialysis is one of the expensive medical procedures. Taking into account expences rising parallely to development in this therapy one has to remember that due to progress achieved in this field uremia stopped to be a life threatning disease. Undoubtely this is one of the most important achievements of clinical nephrology in the XX century. It is necessary to think over the future of dialysis in XXI century. According to existing prognosis during next 10 years the number of dialysed will increase by about milion patients. Lets hope that also in countries mentioned above with underdeveloped dialysis facitities the situation will improve in the nearest future. On the other hand progress in dialysis will cause significant increase of health care expences. This fact has to be taken into consideration by people involved in health service organization planning future budgets. Simultaneously further technological progress will enable to achieve more and more similiarities between artificial and native kidneys concerning their function. The top achievement of specialists in bioengineering, electronics, biotechnology and molecular medicine would be construction of a miniature apparatus imitating basic renal functions. This futurological construction will cause even higher costs than classic hemodialysis. Taking into account all these facts it is necessary to pay more attention to prophylaxis and development of effective preventive methods in renal disease thus avoiding an increase in the number of patients with end – stage renal disease.
DIALIZOTERAPIA WCZORAJ I DZISIAJ

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Benigni A., Remuzzi G.: Curr Opin Organ Transplant 1999,4:65-72.
2. Bonomini V. et al.: Nephron 2000,86:84-88.
3. Bonomini V.: Int J Artif Organs, 2002,25:397-400.
4. Bosch J.P., Mishkin G.J.: Curr Opin Nephrol Hypertens 1998,7:643-647.
5. Briggs J.D. et al.: Kidney Int. 2000,57, Supp 74, S46-S48.
6. Chinnakotla S., Fox I.J.: Curr Opin Organ Transplant. 2002,7: 35-40.
7. Coles G.A., Williams J.D.: Kidney Int 1998,54:2234-2240.
8. Davison A.M. et al.: Optimal treatment strategies in end – stage renal failure, Oxford University Press, Oxford 2002.
9. De Vecchi A.F. et al.: Nephrol Dial Transplant 1999,14,Suppl. 6:31-41.
10. Dratwa M.: Nephrol Dial Transplant 1999,14:2822-2823.
11. Gokal R.: J Am Soc Nephrol 2001,13,Suppl.1:S104-S116.
12. Golper T.A.: Inoremental dialysis J Am Soc Nephrol 1998,9,Suppl.1:S107-S111.
12. Hammerman M.R.: Curr Opin Nephrol Hypertens 1998,7: 1-3.
13. Hostetter T.H.: N Eng J Med 2001, 345:910-912.
14. Humes H.D. et al.: Kidney Int 1999,55:2502-2514.
15. Humes H.D. et al.: Kidney Int. 2002, 61, Suppl. 80: S121-S125.
16. Kjellstrand C., Ting G.: Adv Renal Replace Ther 1998, 5:267-274.
17. Kuriyama S.: Nephron 2001,87:99-105.
18. Ledebo I.: Artificial Organs 1998,22:20-25.
19. Ledebo I.: Contrib Nephrol 2002,137:221-226.
20. Lee H. et al.: Cost analysis of ongoing care of patients with end-stage renal disease: the impact of dialysis modality and dialysis access Am J Kidney Dis. 2002,40:611-622.
21. Lowance D.C.: Int J Artif Organs 2000,23:71-72.
22. Luke R.G., Beck L.H.: Gerontologizing Nephrology J Am Soc Nephrol 1999:10: 1824-1827.
23. Lysaght M.: J Am Soc Nephrol 2002,13: S37-S40.
24. Mallick N.P., de Caestecker M.P.: Nephrol Dial Transplant 1996,11 Suppl 2:2-5.
25. Manns B.J.et al.: Am J Kidney Dis 2000, 36: 12-28.
26. Moeller S. et al.: Nephrol Dial Transplant 2002,17:2071-2076.
27. Moullier P. et al.: Nephron 1997,77:139-151.
28. Pierratos A.: Curr Opin Nephrol Hypertens 2002,11:165-171.
29. Popovich R.P. et al: Ann Intern Med 1978,88:449-456.
30. Powe N.R. et al.: Am J Kidney Dis. 2002,39:116-126.
31. Praga M.: Kidney Int. 2002,61,Suppl.8: S18-S22.
32. Puka J.i wsp.: Raport o stanie leczenia nerkozastępczego w Polsce – 2001 wyd. AMG, Gdańsk, 2002.
33. Raj D.S.C. et al.: Am J Kidney Dis 2000, 36:58-67.
34. Ronco C., Diaz-Buxo J.A.: Nephron 2001,87:1-7.
35. Ronco C. et al.: Conrib Nephrol, Basel, Karger, 2001,133:117-130.
36. Rutkowski B.: Dializoterapia w codziennej praktyce. Wydawnictwo Medyczne MAK – med, 1996.
37. Rutkowski B., Rutkowski P.: Wydawnictwo Medyczne MAK-med, Gdańsk 1998.
38. Rutkowski B.: Nephrol Dial Tranplant 2000; 15, 156-160.
39. Rutkowski B i wsp.: Nefrol Dial Pol 2001 1,5, Supp 1:2-7
40. Rutkowski B.: Ann Acad Med Gedan 2001,31 Supp 1:73-82.
41. Rutkowski B., Czekalski S.: Standardy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób nerek. Wydawnictwo Medyczne MAK – med., Gdańsk 2001.
42. Rutkowski B.: Ann Acad Med. Gedan 2002,32: 367-376.
43. Rutkowski B.: Nefrol Dial Pol 2002, 6: 143-146.
44. Sandrin M.S., MeKenzie I.F.C.: Curr Opin Organ Transplant 2001,6:26-29.
45. Schena F.P.: Kidney Int 2000, 57, Supp 74: S39-S45.
46. Scribner BH, Buri R, Caner JBZ et al: Trans ASAIO 1960,6:114-122.
47. Taal M.W., Brenner B.M.: Curr Opin Nephrol Hypertens 2001,10:523-531.
48. Tibell A., Groth C.G.: Curr Opin Organ Transplant 1999,4:101-105.
49. Trivedi H.S. et al.: Am J Kidney Dis 2002,39:721-729.
50. Twardowski Z.J.: Int J Artif Organs 2000,23:791-797.
51. Usami T. et al.: Curr Opin Nephrol Hypertens 2002,11:343-346.
52. Xue J.L. et al.: J Am Soc Nephrol 2001,12:2753-2758.
Postępy Nauk Medycznych 1-2/2003
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych