Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 3/2003

Spis treści / Contents

Wskazania do przeszczepiania komórek krwiotwórczych u chorych na ostre białaczki
Indications for hemopoietic stem cells transplantation in patients with acute leukemias
Bożena Mariańska – s. 50-54
Leczenie ostrych białaczek nielimfoblastycznych u chorych powyżej 60 roku życia
Treatment of acute myeloid leukemia in adults over 60 years old
Andrzej Szczepiński – s. 55-60
Węzłowe postaci chłoniaków złośliwych nieziarniczych u osób dorosłych
Non-Hodgkin´s lymphomas with adenopathy in adults
Maciej Słomkowski – s. 61-70
Leczenie agresywnych nieziarniczych chłoniaków złośliwych
Treatment of aggressive non Hodgkin´s lymphomas
Krzysztof Warzocha, Ilona Seferyńska, Przemysław Juszczyński – s. 71-76
Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej
Treatment of chronic myeloid leukemia
Ilona Seferyńska, Krzysztof Warzocha – s. 77-83
Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych w leczeniu chorób rozrostowych układu krwiotwórczego
Monoclonal antibodies therapy in patients with hematological malignancies
Grażyna Pałynyczko – s. 84-92
Leczenie zespołów mielodysplastycznych
Treatment of myelodysplastic syndromes
Joanna Sawczuk-Chabin, Ilona Seferyńska – s. 93-98
Geny oporności na leki
Multidrug resistance genes
Barbara Nasiłowska – s. 99-105
Leczenie krwią i preparatami krwiopochodnymi u chorych na nowotwory
Transfusion therapy in cancer patients
Lech Konopka – s. 106-112