Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 1-2/2004

Spis treści / Contents

Zasady zdrowego żywienia w profilaktyce metabolicznych chorób cywilizacyjnych
Healthy nutrition in prevention of noncommunicable diseases
Wiktor B. Szostak – s. 3-9
Metaboliczne choroby cywilizacyjne jako zagrożenie zdrowia na skalę populacyjną
Metabolic diseases as a problem of major public health importance
Wiktor B. Szostak – s. 10-16
Profilaktyka choroby niedokrwiennej serca poprzez zwalczanie metabolicznych chorób cywilizacyjnych
Coronary heart disease prevention by treating noncommunicable diseases of major public health importance
Wiktor B. Szostak, Barbara Cybulska, Longina Kłosiewicz-Latoszek – s. 17-22
Diagnostyka i leczenie zespołu chylomikronemii
Diagnosis and treatment of chylomicron syndrome
Barbara Cybulska – s. 23-24
Materiały dydaktyczne. Kurs CMKP 748-24-2004 „Postępy w chorobach wewnętrznych”
Czy aldosteron jest szkodliwy dla serca?
J. Słowińska-Srzednicka
Podkliniczna nadczynność tarczycy
H. Jastrzębska
Podkliniczna niedoczynność tarczycy – rozpoznawanie i leczenie
M. Gietka-Czernel
Nowości w diagnostyce i leczeniu chorób metabolicznych kości
E. Marcinowska-Suchowierska
Choroba nowotworowa kości – leczenie zachowawcze
M. Tałałaj
Ocena układu krążenia w przypadku operacji pozasercowych
J. Cybulski
Migotanie przedsionków – profilaktyka zdrowotności
T. Jaxa-Chamiec
Aterotromboza – znaczenie kliniczne
A. Budaj
Aktualne zasady postępowania w udarze mózgu
U. Fiszer
Niesterydowe leki przeciwzapalne a układ nerwowy
B. Kotowski
Włóknienie wątroby
W. Bartnik
Taktyka farmakoterapii ciężkich postaci nieswoistych zapaleń jelit
W. Bartnik
Nieswoiste choroby zapalne jelit. Leczenie chirurgiczne: colitis uclerosa
K. Bielecki