Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 6/2006

Spis treści / Contents

Definicje terminu "młodzież" &ndash przegląd koncepcji
The definitions of the term "youth". A review of conceptions
Witold Pawliczuk – s. 311-315
Charakterystyka rozwoju somatycznego w okresie dojrzewania
Characteristics of somatic development in the maturation period
Ilona Szilágyi-Pągowska – s. 316-320
Dorastanie a choroba przewlekła &ndash wybrane zagadnienia
Adolescence and chronic disease &ndash selected aspects
Tomasz Wolańczyk – s. 321-326
Medycyna wieku młodzieńczego: wybrane problemy endokrynologiczne i psychospołeczne. Rola lekarza rodzinnego
Medicine of youth: selected endocrine and psychosocial problems. A part of the family doctor
Maria Rybakowa – s. 325-332
Nadużywanie substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież
Children and adolescencent drug abuse
Elżbieta Stawicka – s. 333-340
Prewencyjna Medycyna Młodzieżowa - cele i zasady organizacji
Preventive Medicine of Youth - goals and principles of organization
Maria Rybakowa – s. 341-343
Ocena pomiarów grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki wykonywanych za pomocą dwu różnych, skaningowych polarymetrów laserowych GDx FCC i GDx VCC u pacjentów z wczesną jaskrą pierwotną otwartego kąta i nadciśnieniem ocznym
Evaluation of the retinal nerve fiber layer measurements performed with two different scanning laser polarimeters GDx FCC and GDx VCC in patients with early primary open angle glaucoma and ocular hypertension
Jaromir Wasyluk – s. 344-358
Przyczyny niepowodzeń farmakologicznej terapii chorób przewlekłych ze szczególnym uwzględnieniem osteoporozy
Reasons for failure of farmacological treatment of chronic diseases with a special emphasis on osteoporosis
Michał Wąsowski, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 359-366
Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Postępy Nauk Medycznych