Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 4/2007

Spis treści / Contents

Interpretacja wyników badań hematologicznych w praktyce lekarza rodzinnego
An interpretation of results of haematological tests in general practice
Tomasz Sikorski, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 112-118
Badanie moczu z oceną wydolności nerek &ndash niedoceniany element diagnostyki w praktyce lekarza rodzinnego
Urine analysis with assessment of renal efficiency &ndash an underestimated component of diagnostics in general practice
Marek Tałałaj, Marzanna Paczyńska – s. 119-124
Badanie spirometryczne w praktyce lekarza rodzinnego
Spirometry in general practice
Agnieszka Jasik, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 125-129
Zaburzenia gospodarki węglowodanowej &ndash interpretacja badań laboratoryjnych w praktyce lekarza rodzinnego
Laboratory tests in diabetes and impaired glycemic states in general practice
Magdalena Walicka, Maria Łazicka-Frelek, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 130-134
Interpretacja zaburzeń gospodarki lipidowej w praktyce lekarza rodzinnego
Interpretation of lipid disorders in general practice
Teresa Zaręba-Szczegot, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 135-138
Interpretacja badań tyreologicznych w praktyce lekarza rodzinnego
Interpretation of the thyroid tests in general practice
Ewa Czerwińska, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 139-143
Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa w praktyce lekarza rodzinnego
Exercise stress testing in general practice
Teresa Zaręba-Szczegot, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 144-147
Interpretacja badań biochemicznych w kardiologii w praktyce lekarza rodzinnego
Cardiac markers in general practice
Piotr Orzechowski, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 148-151
Interpretacja wyników testów wykrywających zakażenie Helicobacter pylori i badań hepatologicznych w praktyce lekarza rodzinnego
An interpretation of results of Helicobacter pylori infection tests and liver biochemistry in general practice
Tomasz Sikorski, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 152-156