Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 6/2007

Spis treści / Contents

Złamania wewnątrzstawowe kończyn &ndash wprowadzenie
Intraarticular fractures &ndash introduction
Bartłomiej Kordasiewicz, Dariusz Marczak, Jan Orłowski, Stanisław Pomianowski, Waldemar Rylski, Piotr Zakrzewski – s. 207-209
Złamania wewnątrzstawowe dalszej nasady kości udowej
Intraarticular fractures of distal femur
Jan Orłowski, Waldemar Rylski – s. 210-218
Złamania bliższej nasady kości piszczelowej
Tibial plateau fractures
Piotr Zakrzewski – s. 219-229
Złamania typu „pilon fracture”
Pilon fractures
Jan Orłowski, Dariusz Marczak, Waldemar Rylski – s. 230-238
Leczenie operacyjne złamań wewnątrzstawowych łokcia
The operative treatment of the intraarticular fractures of the elbow joint
Stanisław Pomianowski – s. 239-247
Leczenie złamań końca dalszego kości promieniowej
Operative treatment of the distal radius fractures
Bartłomiej Kordasiewicz – s. 248-256