Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 3/2008

Spis treści / Contents

Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu zespołu policystycznych jajników
Progress in diagnosis and treatment of Polycystic Ovary Syndrome
Aleksandra Kruszyńska, Jadwiga Słowińska-Srzednicka – s. 148-153
Progesteron &ndash neurosteroid syntetyzowany w układzie nerwowym*
Progesterone &ndash neurosteroid synthesized in nervous system
Urszula Stopińska-Głuszak, Elżbieta Wasilewska-Dziubińska, Jadwiga Słowińska-Srzednicka – s. 154-158
Rak gruczołu piersiowego: epidemiologia i patogeneza
Mammary gland cancer &ndash epidemiology and pathogenesis
Urszula Stopińska-Głuszak, Olgierd Głuszak – s. 159-164
Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu zespołu niedoboru testosteronu
Progress in evaluation and treatment of testosterone deficiency syndrome
Michał Rabijewski – s. 165-173
Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu ginekomastii
Progress in the diagnosis and treatment of gynecomastia
Izabella Czajka-Oraniec, Wojciech Zgliczyński – s. 174-183
Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu pierwotnej nadczynno¶ci przytarczyc
Progress in diagnosis and treatment of primary hyperparathyroidism
Waldemar Misiorowski – s. 184-190
Postępy w leczeniu osteoporozy: leczenie anaboliczne
Progress in osteoporosis treatment: anabolic treatment
Waldemar Misiorowski – s. 191-197
Rola układu endokannabinoidowego w patogenezie otyło¶ci
The role of the endocannabinoid system in the pathogenesis of obesity
Jarosław Kozakowski, Wojciech Zgliczyński – s. 198-202
Postępy w leczeniu otyło¶ci
Progress in obesity treatment
Ewa Szczepańska – s. 203-210
Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu cukrzycy typu 2
Progress in diagnosis and therapy of type 2 diabetes
Małgorzata Godziejewska-Zawada – s. 211-218