Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 5/2008

Spis treści / Contents

Zaburzenia szlaków sygnałowych hormonu tarczycy &ndash trijodotyroniny &ndash w raku nerki typu jasnokomórkowego
Disturbances of thyroid hormone signal pathway &ndash in clear cell renal cell carcinoma
Alicja Nauman, Agnieszka Piekiełko-Witkowska, Olga Turowska, Piotr Popławski, Adam Master, Zbigniew Tański, Joanna Lampkowska, Anna Wójcicka, Izabela Brózda, Monika Puzianowska-Kuźnicka – s. 268-278
Fizjologiczne, patologiczne i farmakologiczne stymulatory receptora tyreotropiny
Physiological, pathological and pharmacological thyrotropin receptor stimulators
Grażyna Adler – s. 279-284
NIS i pendryna - białka metabolizmu jodu w zróżnicowanych rakach tarczycy
NIS and pendrin &ndash the proteins of iodide metabolism in differentiated thyroid carcinomas
Joanna Skubis-Zegadło, Barbara Górka, Jolanta Czerwińska, Barbara Czarnocka – s. 285-290
Ekspresja NrCAM w rakach brodawkowatych tarczycy
NrCAM expression in papillary thyroid carcinomas
Barbara Górka, Joanna Skubis-Zegadło, Barbara Czarnocka – s. 291-296
Neuronalna cząsteczka adhezyjna L1: struktura molekularna, funkcje biologiczne i rola w inwazji nowotworów
The neural cell adhesion molecule L1: molecular structure, biological functions and its role in the tumor invasion
Joanna Skubis-Zegadło, Barbara Górka, Ewa Kubik, Barbara Czarnocka – s. 297-303
Mapowanie epitopów konformacyjnych ludzkiej peroksydazy tarczycowej1)
Mapping conformational epitopes of human thyroid peroxidase
Monika Góra, , Marlena Godlewska – s. 304-309
Obecność fosducyny w tarczycy
Presence of phosducin in the thyroid
Urszula Piotrowska, Grażyna Adler, Wanda Krasuska, Ireneusz Kozicki – s. 310-316
Historia Zakładu Biochemii Klinicznej w latach 1971-2008
Prof. dr hab. Andrzej Gardas – s. 317-325