Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 4/2009

Spis treści / Contents

Analiza sytuacji epidemiologicznej w Polsce w zakresie głównych problemów zdrowotnych
Epidemiological assesment of main health problems in Poland
Anita Gębska-Kuczerowska, Maria Miller – s. 240-255
Zabezpieczenie społeczne ryzyka choroby i jej następstw – niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji w Polsce. Stan aktualny i proponowane zmiany
Social securing of the risk of sickness and its consequences: incapacity for work and inability to live unassisted, in Poland. The present situation and proposed changes
Anna Wilmowska-Pietruszyńska – s. 256-263
Ubezpieczenie pielęgnacyjne jako propozycja rozwiązań systemowych potrzeb osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
Nursing care social insurance as a proposition to system arrangements to cover needs of dependent people
Anna Wilmowska-Pietruszyńska,, Jacek Putz – s. 264-267
Efektywność gospodarowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – analiza wybranych wskaźników finansowych
Economic efficiency of independent health care institutions – the analysis of chosen financial ratios
Alicja Sobczak – s. 268-276
Jednolity, obowiązkowy dla wszystkich lekarzy kurs specjalizacyjny w dziedzinie zdrowia publicznego – w ocenie słuchaczy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP1)
Uniform, compulsory specialization course on public health for all medical doctors – in the opinions of the students of Public Health School in Medical Center for Postgraduate Education
Janusz Opolski, Wojciech Stefan Zgliczyński, Mariusz Ruiz, Zbigniew Węgrzyn, Andrzej Żochowski – s. 277-281
Zdrowie Publiczne w Polsce a polityka zdrowotna w świetle dokumentów Światowej Organizacji Zdrowia
Public health in Poland and health policy in the light of World Health Organization documents
Maria Miller, Janusz Opolski – s. 282-289
Epidemiologia – metoda pomiaru stanu zdrowia zbiorowości
Epidemiology – method of health status assesment in population
Maria Miller, Anita Gębska-Kuczerowska – s. 290-297
Świadczenia i ubezpieczenie zdrowotne – dobra publiczne czy prywatne?
Health services and health insurance – public or private goods?
Alicja Sobczak, Janusz Opolski – s. 298-303
Specyfika budżetowych modeli ubezpieczeń i opieki zdrowotnej w Królestwie Danii i Republice Irlandii
Particularities of budget models of insurance and health care in the Kingdom of Denmark and Republic of Ireland
Marek Sanecki, Janusz Opolski – s. 304-309
Prawne aspekty wprowadzania do obrotu żywności genetycznie zmodyfikowanej
Legal ramifications of marketing genetically modified food
Iwona Wrześniewska-Wal – s. 310-316
Komentarz do prac
– s. 317-318
Comment
– s. 319-320
Profesor Edward Rużyłło: nauczyciel, wychowawca, organizator
Prof. dr hab. med. Bohdan Lewartowski – s. 321-322