Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 9/2010

Spis treści / Contents

Analiza zgonów pacjentów wymagających intensywnej terapii hospitalizowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w latach 2006-2008
The analysis of deaths of patients requiring intensive care in the Emergency Department University Hospital in Bialystok in years: 2006-2008
Agata Kulikowska, Sławomir Lech Czaban, Iwona Jarocka, Urszula Jakubowska, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Jerzy Robert Ładny, Bogusław Poniatowski – s. 696-703
Trucizny – definicja, rodzaje, mechanizm działania
Poisons – definition, types, mechanism of action
Agnieszka Nadlewska, Jerzy Robert Ładny, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Sławomir Lech Czaban, Wanda Kosierkiewicz, Agnieszka Szymańska, Magdalena Łukasik-Głębocka, Maciej Naskręt, Jacek Górny – s. 704-708
Zatrucia ostre – badanie osoby zatrutej, skale oceny ciężkości zatruć
Acute poisoning – clinical examination, poisoning scores
Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Nammous Halim, Sławomir Lech Czaban, Leszek Pazio, Grzegorz Myćko, Ajay Dwivedi, Jerzy Robert Ładny – s. 709-717
Podstawowe zasady dekontaminacji przewodu pokarmowego w ostrych zatruciach
Basic principles of gastrointestinal tract decontamination during acute poisoning
Magdalena Łukasik-Głębocka, Maciej Naskręt, Jacek Górny, Krystyn Sosada, Jerzy Robert Ładny, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Sławomir Lech Czaban – s. 718-722
Powikłania ze strony układu oddechowego w przebiegu ostrych zatruć
Pulmonary complications in the course of acute poisoning
Iwona Jarocka, Piotr Jakubów, Agata Kulikowska, Magdalena Łukasik-Głębocka, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Agnieszka Borysiewicz, Jerzy Robert Ładny, Sławomir Lech Czaban – s. 723-728
Zatrucia środkami ochrony roślin
Intoxications by chemicals for plant protection
Anna Walesiuk, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Nammous Halim, Magdalena Łukasik-Głębocka, Sławomir Lech Czaban, Grzegorz Myćko, Leszek Pazio, Jerzy Robert Ładny – s. 729-735
Diagnostyka zatruć grzybami w szpitalnym oddziale ratunkowym
Diagnosis of mushroom poisoning in emergency department
Magdalena Łukasik-Głębocka, Maciej Naskręt, Alina Łukasik, Jerzy Robert Ładny, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Sławomir Lech Czaban – s. 736-740
Rozpoznanie i leczenie zatruć cyjankami w okresie przedszpitalnym
Prehospital recognition and treatment of acute cyanide poisoning
Magdalena Łukasik-Głębocka, Krystyn Sosada, Jerzy Robert Ładny, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Sławomir Lech Czaban – s. 741-744
"Dopalacze" jako problem medycyny ratunkowej
Smarts as a problem of emergency medicine
Krzysztof Bauer, Jerzy Robert Ładny, Sławomir Lech Czaban, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Krystyn Sosada, Ajay Dwivedi, Bogusław Poniatowski – s. 745-750
Wybrane czynniki socjodemograficzne i kliniczne jako predyktory prób samobójczych ze szczególnym uwzględnieniem zatruć
Selected sociodemographic and clinical factors as predictors of suicide attempts with particular emphasis on poisoning
Agata Kulikowska, Iwona Jarocka, Piotr Jakubów, Jerzy Robert Ładny, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Sławomir Lech Czaban – s. 751-756
Komentarz do prac
– s. 757
Comment
– s. 758