Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 9/2010, s. 757
Komentarz do prac
Ostre zatrucie substancją egzogenną niezależnie od intencji ofiary jest stanem potencjalnego zagrożenia życia. Dla sprawnego postępowania konieczne jest wczesne rozpoznanie w oparciu o wywiad i badanie kliniczne. Wyniki badań laboratoryjnych i toksykologicznych mają znaczenie pomocnicze, zwłaszcza, że w przypadku konieczności wdrożenia procedur ratunkowych (dekontaminacja, wspomaganie eliminacji, podanie odtrutek) istotny jest czas, który minął od momentu narażenia.
Pełna ocena stopnia narażenia pacjenta na truciznę jest trudna. Wiarygodność wywiadu uzyskiwanego od ofiar zatruć zamierzonych jest niepewna. Jeśli pacjent nie może lub nie chce udzielić informacji, pytanie trzeba skierować do rodziny, przyjaciół lub osób udzielających pierwszej pomocy. Cenne jest zdobycie pustych fiolek czy pojemników po zażytym środku. Ważne dla właściwego rozpoznania i leczenia są informacje o nazwie, ilości, czasie zażycia środka i drodze jego przyjęcia, o subiektywnych i obiektywnych objawach, które pojawiły się po jego zażyciu, o ilości i rodzaju leków przyjmowanych stale przez pacjenta, o wcześniejszych przypadkach nadużywania leków, o towarzyszących zatruciu urazach, o ewentualnej ciąży.
System ochrony zdrowia, w którym pacjent z dominującymi objawami ze strony jednego narządu przewożony był przez ambulanse do izb przyjęć różnych oddziałów powodował, że wiele przypadków zatruć nie było prawidłowo zdiagnozowanych. Tworzenie oddziałów ratunkowych, w których diagnozowani są pacjenci z dolegliwościami ze strony wielu narządów, powoduje, że pacjent otrzymuje, we wczesnej fazie choroby, możliwość szerszej diagnostyki a przez to szybsze postawienie właściwego rozpoznania i wdrożenia skutecznego leczenia.
Wieloprofilowe szpitalne oddziały ratunkowe stały się więc miejscem diagnostyki i niejednokrotnie hospitalizacji chorych z ostrymi zatruciami w szczególności w sytuacji braku oddziałów toksykologii na danym terenie. Jest to naturalna konsekwencja wzrastającej liczby zatruć przypadkowych oraz celowych, dotyczących zwłaszcza osób młodych głównie ze środowiska wielkomiejskiego. Obecnie pojęcie toksyczności nie ogranicza się do związków tradycyjnie identyfikowanych jako „trucizny” lecz opiera się na biologicznym działaniu substancji na poziomie molekularnym, zależnym od jej stężenia, dawki i/lub czasu ekspozycji. W tym ujęciu związki powszechnie stosowane i uznawane za potencjalnie nietoksyczne mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia a nawet życia.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 9/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych