Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 3/2011

Spis treści / Contents

Białostocka Szkoła Pankreatologii
Bialystok’s School of Pancreatology
Jan Dzieniszewski, Andrzej Dąbrowski – s. 174-180
Stężenie cynku, selenu, miedzi i magnezu w surowicy chorych z przewlekłym alkoholowym i idiopatycznym zapaleniem trzustki
Changes in serum levels of zinc, selenium, copper and magnesium in individuals with chronic alcoholic and chronic idiopathic pancreatitis
Petr Dítě, Milan Dastych, Ivo Novotný, Jan Trna, Anna Žáková, Milan Dastych Jr., Jiří Prášek, Marie Přecechtělová – s. 181-185
Genetyka przewlekłego zapalenia trzustki – Nowe aspekty?
Genetics of Chronic Pancreatitis – New Aspects?
Jonas Rosendahl, Joachim Mössner – s. 186-192
Ból w przewlekłym zapaleniu trzustki
Pain in chronic pancreatitis
Grażyna Jurkowska – s. 193-200
Niedokrwienie trzustki ze skurczem naczyń we wczesnej fazie ciężkiej postaci ostrego zapalenia trzustki oraz rola ciągłego dotętniczego wlewu inhibitora proteaz i antybiotyku
Pancreatic ischemia with vasospasm in the early phase of severe acute pancreatitis and the role of continuous regional arterial infusion of a protease inhibitor and an antibiotic
Kazunori Takeda – s. 201-208
Rozwój trzustki i rola komórek macierzystych dojrzałego narządu w jego regeneracji
Pancreas development and the role of adult stem cells in regeneration
Artur Pałasz, Marcin Kamiński – s. 209-216
Udział mikroskopii elektronowej w badaniach nad patogenezą ostrego zapalenia trzustki
The significance of electron microscopy in elucidation of pathogenesis of acute pancreatitis
Anna Andrzejewska, Jan W. Długosz – s. 217-221
Mediatory procesu zapalnego i koagulopatii w ostrym zapaleniu trzustki – wybrane zagadnienia
Mediators of inflammatory and coagulation processes in acute pancreatitis – selected issues
Urszula Wereszczyńska-Siemiątkowska, Andrzej Siemiątkowski – s. 222-231
Zaburzenia nieswoistej i swoistej odporności komórkowej w ostrym zapaleniu trzustki
The alterations of non-specific and specific cellular immunity in acute pancreatitis
Joanna Osada, Milena Dąbrowska – s. 232-237
Co się zmieniło, czyli refleksje na temat chirurgii trzustki
What has changed? Reflections on surgery of the pancreas
Paweł Lampe, Katarzyna Kuśnierz – s. 238-241
Rys historyczny doświadczalnego ostrego zapalenia trzustki
Historical review of the experimental acute pancreatitis
Krzysztof Celiński, Tomasz Dworzański, Maria Słomka, Agnieszka Mądro – s. 242-248
Komentarz do prac
– s. 249
Comment
– s. 250