Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 5/2011

Spis treści / Contents

Wstęp
– s. 364
Introduction
– s. 365
Zaburzenia czynności tarczycy u osób w wieku podeszłym
Thyroid dysfunction in elderly people
Ewa Czerwińska, Magdalena Walicka, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 366-371
Cukrzyca – odrębności diagnostyczne i terapeutyczne u osób w wieku podeszłym
Diabetes – diagnostic and therapeutic differences in the elderly
Magdalena Walicka, Ewa Czerwińska, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 372-378
Nadciśnienie tętnicze – odrębności diagnostyczne i terapeutyczne w wieku podeszłym
Hypertension – diagnostic and therapeutic differencies in the elderly
Michał Wąsowski, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 379-387
Stabilna choroba wieńcowa w wieku podeszłym – odrębności w diagnostyce i leczeniu
Stable coronary artery disease – diagnostic and therapeutic differencies in the elderly
Hanna Puchalska-Krotki, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 388-394
Zaburzenia rytmu serca u osób w podeszłym wieku
Arrhythmias in elderly
Agata Bogołowska-Stieblich, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 395-401
Bóle stawów u osób w wieku podeszłym
Joint pains in elderly people
Agnieszka Jasik, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 402-409
Osteoporoza – diagnostyka i terapia u osób starszych
Oateoporosis – diagnostic and treatment in elderly patients
Ewa Marcinowska-Suchowierska, Edward Czerwiński,, Janusz Badurski, Magdalena Walicka, Marek Tałałaj – s. 410-423
Zaparcie w wieku podeszłym – odrębności diagnostyczne i terapeutyczne
Constipation in the elderly – diagnostic and therapeutic differences
Tomasz Sikorski – s. 424-434
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) w wieku podeszłym
COPD in the elderly
Ada Sawicka, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 435-439
Obturacyjny bezdech senny – czy jest problemem ludzi starszych?
Obstructive sleep apnea – is this a problem in elderly people?
Monika Kuźmińska – s. 440-445
Przestrzeganie zasad leczenia – czy jest problemem u osób w wieku podeszłym?
Adherence to medication – is this a problem in elderly people?
Michał Wąsowski – s. 446-452
Czy rzeczywiście istnieje epidemia autyzmu?
Is there really an epidemic of autism?
Monika Suchowierska – s. 453-461
Komentarz do prac
– s. 462-463
Comment
– s. 464-465