Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 5/2011, s. 462-463
Komentarz do prac
Oddawany do rąk czytelników numer „Postępów Nauk Medycznych” poświęcony jest odrębnościom diagnostycznym i terapeutycznym wybranych, często spotykanych w praktyce lekarza rodzinnego chorób internistycznych u osób w wieku podeszłym.
W prezentowanym zeszycie materiały zostały przygotowane przez pracowników Kliniki Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości dla uczczenia 40-lecia CMKP. Klinika oprócz kształcenia podstawowego w zakresie interny dla lekarzy rodzinnych, od 5 lat prowadzi program ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych lekarzy rodzinnych oraz lekarzy praktykujących w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, pragnących doskonalić swoją wiedzę medyczną.
Omówiono zmianę funkcji tarczycy w miarę starzenia się organizmu, zwrócono uwagę, że zaburzenia czynności gruczołu tarczowego są częstsze w starszych populacjach niż u osób młodych i są trudne do zdiagnozowania, gdyż mogą przebiegać bezobjawowo lub z dyskretnymi objawami klinicznymi. Podkreślono, że zarówno niedoczynność, jak i nadczynność tarczycy zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i zaburzeń funkcji poznawczych. Natomiast tylko nadczynność tarczycy (nawet subkliniczna) jest predyktorem zwiększonej umieralności, podczas gdy u osób w wieku podeszłym z wyższymi stężeniami TSH stwierdzono zmniejszenie umieralności. Zwrócono uwagę, że nadal otwartym zagadnieniem pozostaje kwestia wykonywania badań przesiewowych w kierunku zaburzeń czynności tarczycy oraz leczenie subklinicznej niedoczynności tarczycy u osób w wieku podeszłym.
Poruszono ważny problem cukrzycy u ludzi w wieku podeszłym. Zwrócono uwagę, że wśród osób w starszym wieku cukrzyca często pozostaje nierozpoznana z uwagi na nietypowe objawy. Omówiono zasady leczenia cukrzycy podkreślając większe narażenie na działania niepożądane leków i hipoglikemię w porównaniu do osób młodych. Podkreślono, że u pacjentów w starszym wieku unikanie hipoglikemii oraz osiągnięcie dobrej jakości życia jest ważniejsze niż agresywna kontrola glikemii.
Zwrócono uwagę na bardzo ważny problem nadciśnienia tętniczego krwi, którego częstość występowania wzrasta wraz z wiekiem, co jest m.in. konsekwencją procesów zachodzących w naczyniach tętniczych, głównie wzrastającej sztywności naczyń. Omówiono szczególną postacią nadciśnienia występującą zwłaszcza u osób starszych, to jest izolowane nadciśnienie skurczowe, z którym wiąże się zwiększone ryzyko zgonów wywołanych chorobą wieńcową czy udarem mózgu. Podkreślono, że leczenie nadciśnienia tętniczego u osób w wieku podeszłym może przynosić pacjentom korzyści, ale musi być prowadzone z zachowaniem zasad takich jak indywidualizacja terapii i ostrożne obniżanie wartości ciśnienia tętniczego.
W artykule „Stabilna choroba wieńcowa w wieku podeszłym” zwrócono uwagę, że starzenie się populacji wiąże się z występowaniem licznej grupy pacjentów z chorobą wieńcową. Biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy medycznej, konieczne jest zastosowanie optymalnego farmakologicznego i najwłaściwszej metody leczenia rewaskularyzacyjnego (przezskórnej angioplastyki – PCI lub pomostowania aortalno-wieńcowego – CABG). Podkreślono, ze starość cechuje wiele różnic zarówno pod względem oceny klinicznej, diagnostyki i leczenia. Jednak metody leczenia ustalone w oparciu o wytyczne towarzystw kardiologicznych w większości nie różnią się od tych, które są stosowane u pacjentów młodszych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 5/2011
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych