Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 10/2014

Spis treści / Contents

ENDOKRYNOLOGIA DZIECIĘCA
PEDIATRIC ENDOCRYNOLOGY
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Ocena zależności między stężeniem adiponektyny i składowymi zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży z otyłością prostą
Relationship between adiponectin levels and metabolic syndrome components in obese children and adolescents
Małgorzata Rumińska, Anna Majcher, Beata Pyrżak, Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna, Ewelina Witkowska-Sędek, Danuta Janczarska – s. 672-677
Czynniki sprzyjające rozwojowi chorób błony śluzowej jamy ustnej oraz dziąseł u dzieci z cukrzycą typu 1
Factors contributing to the development of diseases of the oral mucosa and gums in children with type 1 diabetes
Izabela Rogozińska, Beata Pyrżak, Grażyna Miszkurka, Angelika Kalińska, Maria Dąbkowska, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 678-683
Zastosowanie biopsji cienkoigłowej w diagnostyce guzków tarczycy
The use of fine needle aspiration biopsy in the diagnosis of thyroid nodules
Magdalena Grajewska-Ferens, Joanna Cielecka-Kuszyk – s. 684-687
Wpływ odżywienia dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki na szybkość wzrastania w pierwszym roku leczenia hormonem wzrostu
Effect of nutritional status on growth velocity in the first year of growth hormone treatment of children with Growth Hormone Deficiency
Anna Majcher, Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna, Ewa Woźniak, Beata Pyrżak – s. 688-692
ALP, b-ALP, PICP i ICTP u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki w pierwszym roku leczenia hormonem wzrostu
ALP, b-ALP, PICP and ICTP in children with growth hormone deficiency during the first year of growth hormone treatment
Ewelina Witkowska-Sędek, Anna Kucharska, Beata Pyrżak – s. 693-697
Ocena suplementacji witaminą D u dzieci warszawskich po okresie niemowlęcym – badanie pilotażowe
Assessment of vitamin D supplementation in the Warsaw’s children after infancy – a preliminary study
Ada Borowiec, Monika Milczarek, Katarzyna Wyborska, Agata Cichal, Anna M. Kucharska – s. 698-702
Ocena zależności między stężeniem witaminy D w surowicy krwi a wybranymi parametrami antropometrycznymi i metabolicznymi u dzieci z otyłością prostą
Plasma vitamin D levels in obese children: relationship with selected anthropometric and metabolic parameters
Maria Krajewska, Anna Kucharska, , Anna Majcher, Beata Pyrżak, – s. 703-707
Składniki immunomodulujące i immunostymulujące w diecie dzieci i młodzieży z otyłością prostą
Immunomodulators and immunostimulants in the diet of children and teenagers suffering from simple obesity
Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna, Małgorzata Janusz, Anna Jeznach-Steinhagen, Beata Pyrżak – s. 708-713
Poziom samooceny i poziom ogólnego zadowolenia z życia wśród młodzieży z nadwagą i otyłością
Self-esteem and life satisfaction in overweight and obese adolescents
Katarzyna Domosławska-Żylińska, Beata Pyrżak – s. 714-717
OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT
Cukrzycowa kwasica ketonowa u dzieci – opis trzech przypadków
Diabetic ketoacidosis in children – report of three cases
Grażyna Miszkurka, Beata Pyrżak, Katarzyna Kądziela, Ewelina Witkowska-Sędek – s. 718-726
Małopłytkowość w przebiegu tyreotoksykozy u 16-letniej dziewczyny
Thrombocytopenia in the course of thyrotoxicosis in 16 year-old girl
Dorota Artemniak-Wojtowicz, Anna Kucharska, , Łukasz Hutnik, Beata Pyrżak, – s. 727-730
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
Dr hab. med. Beata Pyrżak – s. 731-732
Comment
Beata Pyrżak, MD, PhD – s. 733-734