Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 11/2014

Spis treści / Contents

Spis treści / Contents

CHOROBY ZAKAŹNE
INFECTIOUS DISEASES
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Ekspozycja zawodowa na krew i płyny ustrojowe wśród pracowników służby zdrowia w Lublinie w latach 2011-2012
Occupational exposure to blood and body fluids among health care workers in Lublin province (eastern Poland) in 2011-2012
Joanna Krzowska-Firych, Agata Kozłowska, Justyna Stempkowska, Karolina Snopek, Benjamin Khan, Joanna Smelcerz – s. 740-743
Ocena wybranych wskaźników metabolizmu tlenowego u pacjentów leczonych pegylowanym interferonem alfa i rybawiryną
Assessment of selected oxygen metabolism in patients with chronic hepatitis C during treatment with pegylated interferon alfa and ribavirin
Jarosław Kałuża, Paweł Fijałkowski, Daniela Dworniak, Jan Błaszczyk, Anna Skubała, Anna Piekarska – s. 744-752
Analiza deficytów białkowych u osób hospitalizowanych z powodu biegunki związanej z Clostridium difficile
The analysis of protein deficiency in patients hospitalized due to Clostridium difficile infection
Błażej Rozpłochowski, , Olga Słyńko-Medoń, , Michał Chojnicki, , Agnieszka Seraszek-Jaros, Arleta Kowala-Piaskowska, , Iwona Mozer-Lisewska, – s. 753-757
OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT
Rekomendacje postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w ludzkiej anaplazmozie granulocytarnej (HGA) – analiza przypadku
Human granulocytic anaplasmosis (HGA) – diagnostic and therapeutic recommendations. Analysis of a clinical case
Agnieszka Pokora-Pachowicz, Elżbieta Bryłowska, Justyna Stempkowska, Krzysztof Tomasiewicz – s. 758-760
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Zapalenie wątroby typu E jako nowe nadchodzące wyzwanie związane z zakażeniem endemicznym
Hepatitis E as a novel approaching challenge of endemic infection
Maciej Bura, Arleta Kowala-Piaskowska, Iwona Mozer-Lisewska – s. 761-765
Nowoodkryte koronawirusy
Novel coronaviruses
Tadeusz Wojciech Łapiński – s. 766-769
Postępy w leczeniu zakażenia Clostridium difficile
Progress in Clostridium difficile-associated disease treatment
Dariusz Bielec, Justyna Stempkowska, Marta Markiewicz-Zięba – s. 770-775
Ilościowa ocena HBsAg jako istotny parametr w monitorowaniu przebiegu naturalnego i terapii PZW B
Quantitative HBsAg assessment as a crucial parameter in monitoring natural course and treatment outcome of chronic hepatitis B infection
Marta Strycharz-Żak, Anna Piekarska – s. 776-782
Zakażenia szpitalne wywołane przez lekooporne bakterie
Hospital-acquired infections caused by antibiotic resistant bacteria
Joanna Krzowska-Firych, Agata Kozłowska, Taral Sukhadia, Lamis Karolina Al-Mosawi – s. 783-786
Rola witaminy D w przewlekłych wirusowych zapaleniach wątroby
The role of vitamin D in chronic viral hepatitis
Aleksandra Berkan, Anna Piekarska – s. 787-794
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
Dr hab. med. Krzysztof Tomasiewicz – s. 795-796
Comment
Krzysztof Tomasiewicz, MD, PhD – s. 797-798